Aktîvîteyê Terasî

Rêzgirtin bo Rewşenbîrekî Pêşeng yê Kurd: M. Malmîsanij û Xebatên Wî

  • 17:00
  • 13/11/2021
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon

Qiseykerdox: Mutlu Can
Moderator: Gül Hür

Rêzgirtin bo Rewşenbîrekî Pêşeng yê Kurd: M. Malmîsanij û Xebatên Wî
Gotûbêj û îmze: Mutlu Can
Moderator: Gül Hür
13.11.

ŞÜR û QELEM

  • 17:00
  • 01/02/2020
  • İsmail Beşikci Vakfı / 2. Salon

Qiseykerdox: Keremo, İbrahim Gürbüz
Moderator: Mükrime Tepe