Ez Wazêno Bibo Dildarî

Dildaran î ke vîsyon û misyonê weqfê ma qebul kenî, ma ha gêrênî înan î.

Weqfa Îsmaîl Beşîkçî (WÎB) roja xo ronayişê ra nat, bi aktîvîteyê ke ma organîze kerdî, Konferansê Xebatê Kurdî,  û weşanê xo, xo resnayo gelek însanan, înan ra êyê ke  paşt danî xebatanê ma, beşdarî benî û havildar benî roj ra roj zêdiyênî. Ma bawer kene ke bi zêdekerdişê şima ma aktîvîteyanê hîna rindan kenî.   

Hawa ke raporê faalîyetanê serra peyênî ra zî asêno, xebatê waqfê ma bi ked û zêdekerdişê gelek însanî bi raşt benî. Heyetê mûtevellîyê weqfê ma, lîjneya îdareyî, xebatkar û embazê Temsîlkarê Dîyarbekirê, sey bînbanê WÎB,  êye ke paşt daya ma û ma zêdnayo, ma hemin rê zaf zaf sipas kenî. 

Eynî wextî de zafbîyayişê xebatê ma, lazimîya zafbîyayişê dildaran zêdnêno. No xebatî sey karanê ge açarnayiş, ge girewtişê fotografan û ge zî hûmaretişê kitan ra pê yeno. 

Şima hem şîyênî  goreyê hewcedarîya formê cêrî hem zî karanê ke şima şîyênî hetkarî bikerî û havildar bibî şima şîyênî înan de xo sey dildar pêşnîyaz bikerî.