Kitapxaneyê Cîgêrayiş WÎB

Kitapxaneyê  Cîgêrayişê Weqfa Îsmaîl Beşîkçî, hetê Xebatê Kurdî ra ewilîn kitapxaneyan ra yew o.  Xususîyetê girîngê kitapxaneyî no yo ke, temamîya koleksîyona Dr. Îsmaîl  Beşîkçî yê ke serre 1950 ra hata ewro kitabî, çimeyî ke bikarerdî înan ra pê yeno. Koleksîyona Dr. Îsmaîl Beşîkçî, merkezê Kitapxaneyê  Cîgêrayişê Îsmaîl Beşîkçîyî de gêno, bi berhemanê ziwan û wareyanê tewir bi tewir, çimeyê dîjîtal yan zî nuştekî xo zêdnêno û averşîyayişê xo dewam keno. 

Serra 2011 de kitapxaneyî dest bi xizmetî kerdî, bitaybetî ser o berhemanê zanistê komelkî û edebîyatî, sey belgeyanê arşîvê xebatanê Îsmaîl Beşîkçî ra pê yeno.Kurdkî, tirkî, îngîlîzkî û sewbîna ziwanan de kitapxane de berhemî estî, sifteyîn hetê babetê ra Kurdkî-Tirkî-Îngîlîzkî  amêyî biraştkerdiş. Kitaxane de 20 hezarî ra zaf  çimeyî tewir bi tewir, kategorîyanê cîya bi cîya de tasnîf bîyî. No kategorîyî: zanistê komelkî, tarîx-cografya, edebîyat, dîn, babetê pêroyî, felsefe-psîkolojî, ziwan û ziwannasî, zanistê xozayî-matematîk, teknolojî, huner û xelat î. No heme çimeyî ziwanê cîya bi cîya de çap bîyî;Tirkî, Kurdkî(Kurmancî, Kirmanckî), Îngîlîzkî, Fransizkî, Almankî, Osmanî, Yewnanî, Farsî, Erebî û Ermenkî.

Kitapxane de sîstema Otomasyona LÎBRÎD yena bikarerdiş û çimeyî goreyê Bitasnîfkerdişê Desînîn Dewey û bi pratîkê rafanê akerde semeda bikarerdoxan pêşkeş benî. Kitapxane di qatîn o; her di qatan de semeda meymanê bi rehetî cîgêrayişanê xo bikerî, û semeda wekenitişê koleksîyonan maseyê xebatî  û ê kompîteran hedreyan ra pê yeno. 

Mulkîyetê kitapxaneyê ma hetê İbrahim Gürbüz û Aynur Gürbüzî rê bexş bîyo. Dekorasyona zereyî kitapxaneyî, tayê kitabê Îsmaîl Beşîkçî kerdî sey kaxidê desîyê taybetî hetê Mîmar Can Tepeyî ra amêyî dîzayn kerdiş. 

Armanca kitapxaneyî, kesê ke wazênî wareyanê zanistê komelkî de xebatan bikerî, îmkanan dano înan.  Kitapxanegerî û wareyanê zanayişê teknolojîk de kitapxanê ma hedef keno ke, xo biresno bikarerdoxanê takipkerdişê newetîyan û zêdekerdişê cîgêrayişanî.  Bikarerdoxê ke yenî kitapxaneyê ma, sîstemî namzedîya înan dir virazêno.  

Kitapxaneyê Canip Yıldırımê Dîyarbekirî

Şaxa Dîyarbekir ê Kitapxaneyê Cîgêrayayişê Îsmaîl Beşîkçî de yo. Serre 2015 de Canip Yıldırımê ke dinyayê xo bedelnayî, koleksîyona ey çar hezar kitabî, kovarî, kupûranê rojname ûsb. meteryalan ra pê yena, na koleksîyonî hetê lajê ey  Şahap Yıldrımî ra bexşî waqif bîyo, şaxa Dîyarbekirê de koleksîyon amêya raştkerdiş û bi nameyê Kitapxaneyê Canip Yıldırım seba bikarerdoxan dekewto faalîyetî.

Koleksîyonê Kitapxaneyî;

 • 12.000 kitabî
 • 800 kovarê cîyawazî
 • 92 rojnameyanê cîyawazî ra nêzdî 3000 rojnameyê cîldîn
 • Yavrumun Elifbası (1927 – Helal Matba’ası ), 
 • Ayın Tarihi Aylık Mecmua’ 1339 – Numara: 03, 
 • Ayın Tarihi Aylık Mecmua’ 1341 – Numara: 14, 
 •  Ayın Tarihi Aylık Mecmua’ 1341 – Numara: 15, 
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 1 1924-1341
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 2 1340
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 1 1924-1340
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 2 1924-1340
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 3 1924-1340
 • Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Birinci Takım Cild: 4 1924-1340
 • Menniskas Geograpi Försök till popular framstallning afden historiska geographien, efter Carl Ritters Method af Fr. De Rougemont   Stockholm Zach’arias hæggeström / Qasî 1846 hebî berhemê ma yê nadîde ca gênî.

Seatê Xebatî

Kitapxaneyê ma, rojanê resmî û xêncî şeme û yewşeme her rojî mîyanî seatî 09.30 ra hata 18.00 xizmetî dano.