Prensîbê Xebatê Ma

 • WÎB sazîyêka sîvîla xwuser û bêteref a.
 • Azadîya fikir û îfadeyî esas gêna, xwu rê sey prensîb qebûl kena ke her fikir bêke fikranê bînan red bikero eşkeno îfade bibo.
 • Fealîyetê xwu de fikrê îlmî, rexnekar û azadî esas gêna û her tewir hawayê fikrê dogmatîk û totalîterî red kena.
 • Xwu rê kena hedef ke miyanê sînoranê Tirkîya de û teber ra, warê xebatanê Kurdî de bergeyêko hîra de fealîyet bikero û sazîyan, akademîsyenan û cigêrayoxan dir peywendî rono û bi hemkarî bixebitiyo.
 • Her çiqas xebatanê xwu de ziwanê tirkî û ziwananê miyanneteweyî yê bînan şixulnena zî fealîyetê xwu de kurdî vernî de gêna.
 • Aştî, îhtîram û seypêyîya miyanê komelan de qebûl kena û destek kena.
 • Ehemîyet dana her tewir hemkarî û paştgirîya mabeynê sazîyan de û destek kena.
 • Şixuliyayiş û fealîyetanê xwu temamen akerde û bi şefafîyet têwgêrena.
 • Wayirê şixulîyayişê demokratîk yê zereyî û îdareyî ya.
 • Her tewir teasubê ciyakarî û derkenarkerdişî, ancî ziwan û helwzêsta cînsîyetkar red kena.
 • Hurmet nîşanê heqanê cînîyan û kesanê LGBTK+ dana.
 • Weqfa ma, rêzgirewştişê heq û azadîyanê kurdan û qebulkerdişê erjayanê demoktarîk, têhet ciwîyayişê her tewir fikran xo rê prensîb kerdo