Ekîp

Ekîpe

Ayşe Tepe Doğan – Koordînatora Giştî
Şükran Şahin – Kitabxaneyê Cigêrayişî yê WÎB Koordînatore
Mevlüt Oğuz – Berpirsyarê Komînîkasyon û Medya
Irmak Aytemür Bulut – Muhasebeyo Verên
Şilan Seyhan – Sekretaryaye Dîyarbekirê