Rêzesemînerê WÎB

 • Amadekar:

  Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

 • Ca:

  İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon

 • Tarîx:

  13/10/2019

 • Saete:

  14:30 - 15:10

 • Vila bikere:

Îzahê Çalakîye