Pirtûkên Me

Devletlerarası Sömürge Kürdistan

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Başkaldırının Koşulları

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Yazılar (2017-20221)


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Akademiya Îsmaîl Beşîkcî 2019 Payîz 1

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Erdnîgarîya Kurdistanê-II: Wan

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Gecmişe Tanıklık Mektuplar


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Barış Yüzleşme Müzakere


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Özgürlüğün Bedeli


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kendini Keşfeden Ulus Kürtler


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Hukuksuz Adalet


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Mahkemelerin Açtığı Yol


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Yüksek Kürd Bilinci


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kirletilen Kavramlar


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kirletilen Değerler


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Göçebe Alikan Aşireti


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Doğu Mitinglerinin Analizi


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Çalakîyên Nêzîk
  • 03
  • Ber
Gotûbêj û îmze: Omer Dilsoz
  • 16:00 - 17:15
  • İBV Diyarbakır Temsilciliği
  • 26
  • Ser
  • 05
  • Ser
Bi Mutlu Can û Keremo re gotûbêjek li ser kurdî
  • 16:00 - 17:15
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon