Pirtûkên Me

Yazılar (2017-20221)


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Akademiya Îsmaîl Beşîkcî 2019 Payîz 1

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Erdnîgarîya Kurdistanê-II: Wan

Lêkolîn
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Gecmişe Tanıklık Mektuplar


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Barış Yüzleşme Müzakere


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Özgürlüğün Bedeli


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kendini Keşfeden Ulus Kürtler


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Hukuksuz Adalet


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Mahkemelerin Açtığı Yol


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Yüksek Kürd Bilinci


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kirletilen Kavramlar


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kirletilen Değerler


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Göçebe Alikan Aşireti


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Doğu Mitinglerinin Analizi


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Kürt Toplumu Üzerine


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Doğu Anadolu'nun Düzeni


Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Çalakîyên Nêzîk
  • 25
  • Pûş
Gotûbêj & Îmze: M.Xalid Sadînî
  • 17:00 - 19:00
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
  • 02
  • Avr
Gotûbêj û Îmze: Antolojîya Êşên Jinan
  • 17:00 - 19:00
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
  • 25
  • Ada