Biz Kimiz?
518
page-template-default,page,page-id-518,page-child,parent-pageid-514,bridge-core-2.1.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-20.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Biz Kimiz?

İsmail Beşikci Vakfı (İBV)

Yaşamını Kürt çalışmalarına, eleştirel düşüncelerin özgürce ifade edilmesine ve akademik özgürlüklerin savunulmasına adayan Dr. İsmail Beşikci’nin adını, bilimsel yöntemini, çalışmalarını ve mücadelesini yaşatmak amacıyla 2011 yılında İstanbul’da kuruldu.

İsmail Beşikci hocanın özel koleksiyonu dahil 12.000 kitap, 800 farklı dergi ve 3000’e yakın sayıda 97 farklı gazeteden oluşan bir arşivi bulunan İBV Araştırma Kütüphanesi’ni okurların hizmetine açtı. Vakfın Diyarbakır’daki şubesi ve kütüphanesi ise 2014 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden itibaren akademik ve ifade özgürlüğünün gelişmesi ve Kürt çalışmaları alanının güçlendirilmesi için çalışan Vakıf, bu güne kadar birçok panel, seminer, toplantı, atölye, akademi yanında, ilki 2013 yılında yapılan Uluslararası Kürt Çalışmaları Konferansları düzenledi.

Beşikci hocanın tüm eserleri yanısıra Kürt çalışmaları alanında da birçok eseri okuyucuları ile buluşturan Vakıf, 2017’den bu yana, aynı yayın kurulu ve ekibiyle birlikte Kürt Tarihi dergisini yayınlanmaktadır.

Vizyonumuz:

Bilimsel ve eleştirel düşüncenin, akademik özgürlüklerin, insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu, etnik, kültürel ve dinsel olarak dezavantajlı grupların haklarına saygı gösteren ve bu hakları güvence altına alan,  toplumlararası barışın, eşitliğin sağlandığı, sorunlarının diyalog, karşılıklı saygı ve iyi niyetle çözüldüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirildiği, hukukun üstünlüğüne, hoşgörü ve çoğulculuğa dayanan, katılımcı demokratik ve özgürlükçü bir toplum ve siyasal sistem oluşmasına katkıda  bulunmak.

Misyonumuz:

İfade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerin gelişmesi için mücadele etmek. Bu alanlardaki hak ihlallerini izlemek ve raporlamak.

Özgür bilimsel düşüncenin gelişimi ile demokratik özgürlükler arasında yakın bir ilişki olduğu kabulünden yola çıkarak siyasal ve ideolojik baskılardan arınmış bir akademi ve özerk üniversite kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapmak ve faaliyetler yürütmek.

Kürt çalışmalarının akademik bir disiplin olarak gelişmesine, bu alanda yeni ve özgün çalışmaların yürütülmesine, Kürtler hakkında hazırlanmış yazılı, görsel ve sözlü eserlerin arşivlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve bu tür çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, ağlar kurmak ve bu alanda bir merkeze dönüşmek.

Başta Kürt meselesi olmak üzere çeşitli toplumsal sorun ve çatışmaların diyalog ve barışçıl yollarla çözümü ve demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, insan haklarına, kültürel ve siyasal çoğulculuğa dayanan bir toplum ve siyasal sistem oluşmasına yönelik akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak.

VAKFA GİDEN YOL

Öncelikle kuruluş senedinde yazılı amaçları gerçekleştirmek için kurulan Vakfımız, aynı zamanda hayatını Kürtler ve Kürt sorunu hakkında fikir ve düşünce üretmeye adamış Sayın Dr. İsmail Beşikci hocamıza bir vefa borcudur.

 

‘Kürt’ kelimesinin kullanılmasının dahi tabu olduğu 1960’lı yıllarda, henüz 20’li yaşlarında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde genç bir akademisyenken, ilk kez karşılaştığı- kendi deyimi ile “Kürtlerin bilincine çarptığı” -günlerden bu güne kadar İsmail  Beşikci Kürtler hakkındaki cesur çalışmalarına bilimsel ve akademik dürüstlüğünden, tarafsızlığından  ve aydın olma sorumluğundan hiçbir ödün vermeden aralıksız devam etmiştir. Beşikci Hoca, bu nedenle sayısız soruşturma ve hapis cezası ile yüz yüze kalmış, hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiştir.

 

Resmi ideolojinin izin verdiği ölçüde düşünen ve üreten, ülkelerinin gerçeklerini görmezden gelen, hatta gerçekleri tahrif eden akademisyen ve araştırmacıların aksine akademik özgürlüğe, tarafsızlığa, etik ve bilimsel yönteme olan bağlılığı ile akademi dünyasının ve aydınların yüz akı olmuştur. Çalışmaları ve onurlu aydın tavrı ile sadece Kürtlerin değil, daha birçoklarının düşüncelerini aydınlatmış, ilham ve cesaret vermiş ve saygısını kazanmıştır.

 

Vakfımız İsmail Hoca’ya saygımızın bir nişanesidir.

 

Vakfa giden yolun hikayesi İsmail Beşikci’nin, altmış yıl boyunca biriktirdiği ancak yıllar içinde azalan ve hatta kaybolan pek çok yayını da barındıran 20 bine yakın kitap, 3 bine yakın dergi ve gazete arşivinin geleceğinden duyduğu kaygılarını yakın arkadaş çevresinde dillendirmesi ile başladı. Bu arşivi korumanın en iyi yolunun bir Vakıf ve kütüphane kurmaktan geçtiğini düşünen İbrahim Gürbüz ilk olarak bu fikrini Ruşen Arslan, İsak Tepe, Talat İnanç ve Abdullah Baran’a açıp onların katılım ve desteklerini aldı. İbrahim Gürbüz’ün halen Vakfımızın merkezi olarak kullanılmakta olan Beyoğlu’ndaki binanın iki katının mülkiyetini bağışlaması ve üç katın ise kullanma hakkını vakfa vermesi ile bu fikir ete kemiğe büründü.

 

27 Kasım 2011 tarihli  Resmi Gazete’de kuruluş kararı yayınlan Vakfın fiili açılışı ise İsmail Hoca’nın doğum günü olan 7 Ocak 2012  tarihinde dostlarımız ve destekçilerimizin de katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

 

Onursal Başkanlığını İsmail Beşikci’nin yaptığı Vakfın kurucu mütevelli heyeti, İsmail Beşikci, İbrahim Gürbüz, İsak Tepe, Talat İnanç ve Abdullah Baran’dır.