Faaliyet Alanlarımız

  • Kürtçe, İngilizce ve Türkçe ve diğer dillerde panel, seminer, konferans, atölyeler, sergiler ve toplantılar düzenler.
  • İktisadiişletmesi olan Ronî Basım Yayın aracılığıyla kitaplar yayınlar.
  • 3 ayda bir çıkan Kürt Tarihi Dergisi’ni yayımlar.
  • Akademik çalışmalar yürütür, araştırma projeleri hazırlar.
  • Akademik özgürlükler, ifade özgürlüğü konusunda hak ihlalleri izlemesi yapar ve raporlar hazırlar.
  • Kürtçe, İngilizce ve Kürtçe akademiler, okuma atölyeleri düzenler.
  • Kütüphane hizmeti sunar ve kütüphane aracılığı ile araştırmacılara kaynak ve çalışma mekânı sağlar.
  • Yerel ve uluslararası ağlar oluşturarak farklı araştırma kurumlarıyla işbirliği olanakları yaratır.
  • Yayınevi işletir ve kitaplar ve akademik hakemli bir dergi olan Kürt Tarihi Dergisi’ni yayımlar.
Haberler