Çalışma İlkelerimiz

 • İBV bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır, her fikrin diğer fikirleri dışlamadan ve baskı altına almadan ifade edilmesini prensip olarak benimser.
 • Faaliyetlerinde bilimsel, eleştirel ve özgür düşünceyi esas alır ve her türlü dogmatik ve totaliter düşünme biçimini reddeder.
 • Türkiye sınırları içinde ve dışında, Kürt çalışmaları alanında geniş bir yelpazede faaliyet yürüten kurumlar, akademisyenler ve araştırmacılarla ilişki ve işbirliği içinde olmayı hedefler.
 • Türkçe ve uluslararası dilleri kullanmakla birlikte faaliyetlerinde Kürtçeye öncelik verir.
 • Toplumlar arası barışı, saygıyı ve eşitliği benimser ve destekler.
 • Kurumlar arasındaki her türlü işbirliği ve dayanışmayı önemser ve destekler.
 • İşleyiş ve faaliyetlerinde tam bir açıklık ve şeffaflığı gözetir.
 • Demokratik iç işleyiş ve yönetim anlayışına sahiptir.
 • Her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve cinsiyetçi dil, yaklaşım ve pratiği reddeder.
 • Kadınların ve LGBTQ+  bireylerin haklarına saygı gösterir.
 • VakfımızKürtlerin hak ve özgürlüklerine saygılı ve demokratik değerleri benimseyen hertürlü düşüncenin bir arada yaşayabilmesi gerektiği ilkesini benimser.
Yaklaşan Etkinlikler
 • 08
 • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
 • 16:00 - 18:00
 • Zerzevan Konağı
 • 08
 • Haz
Kürt edebiyatından bir deste öykü ve şiir Duhok'tan
 • 15:00 - 17:00
 • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
Haberler