Çalışma İlkelerimiz

 • İBV bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır, her fikrin diğer fikirleri dışlamadan ve baskı altına almadan ifade edilmesini prensip olarak benimser.
 • Faaliyetlerinde bilimsel, eleştirel ve özgür düşünceyi esas alır ve her türlü dogmatik ve totaliter düşünme biçimini reddeder.
 • Türkiye sınırları içinde ve dışında, Kürt çalışmaları alanında geniş bir yelpazede faaliyet yürüten kurumlar, akademisyenler ve araştırmacılarla ilişki ve işbirliği içinde olmayı hedefler.
 • Türkçe ve uluslararası dilleri kullanmakla birlikte faaliyetlerinde Kürtçeye öncelik verir.
 • Toplumlar arası barışı, saygıyı ve eşitliği benimser ve destekler.
 • Kurumlar arasındaki her türlü işbirliği ve dayanışmayı önemser ve destekler.
 • İşleyiş ve faaliyetlerinde tam bir açıklık ve şeffaflığı gözetir.
 • Demokratik iç işleyiş ve yönetim anlayışına sahiptir.
 • Her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve cinsiyetçi dil, yaklaşım ve pratiği reddeder.
 • Kadınların ve LGBTQ+  bireylerin haklarına saygı gösterir.
 • VakfımızKürtlerin hak ve özgürlüklerine saygılı ve demokratik değerleri benimseyen hertürlü düşüncenin bir arada yaşayabilmesi gerektiği ilkesini benimser.
Yaklaşan Etkinlikler
 • 07
 • Eki
Hakkarî Mîrleri Mîrnamesi
 • 17:00 - 18:00
 • İBV Diyarbakır Temsilciliği
 • 30
 • Eyl
Entelektüelin serüveni, Kürt Entelektüeli
 • 18:30 - 19:30
 • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
 • 26
 • Eyl
Söyleşi & İmza: Nezîrê Cibo-Mülteci Yaşamlar
 • 17:30 - 18:30
 • İBV Diyarbakır Temsilciliği
Haberler