Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu

İsmail Beşikci Vakfı (İBV ya da Vakıf) tarafından toplanan, kişisel verilerimi açıklamama konu olan ve vakıf senedinde belirtilen amaçlara yönelik olarak İsmail Beşikci Vakfı’nda yapılacak faaliyetler kapsamında hazırlanacak tanıtım filmi hazırlamak ve bunun tanıtılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi amacına yönelik olarak ilettiğim kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre süre ilkesi gereği 20 yıl süre ile fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini, aktarılabileceğini, umuma iletilebileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak İsmail Beşikci Vakfı tarafından bilgilendirildiğimi;

Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi, her zaman veri sorumlusu olan İsmail Beşikci Vakfın’ndan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi;

Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 20. maddesinin 3. fıkrası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ve bu açık rıza beyanının ekinde yer alan 2 sayfadan ibaret “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ni okuduğumu beyan ederim. 

Yaklaşan Etkinlikler
  • 29
  • Haz
Aynur Aras'ın Kürt Edebiyatındaki Yolculuğu
  • 17:00 - 17:50
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
  • 08
  • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
  • 16:00 - 18:00
  • Zerzevan Konağı
Haberler