Türkiye Üniversitelerinde Kürt Çalışmaları Alanında Yaşanan Akademik Hak İhlalleri Raporu Yayımlandı

Vakfımızca hazırlanan Türkiye Üniversitelerinde Kürt Çalışmaları Alanında Yaşanan Akademik Hak İhlalleri Raporu yayımlandı.

Raporda, Kürt Çalışmaları’nda büyük bir iddia ile açılan ve kamuoyuna önemli bir adım olarak sunulan ve medyada çokça yer bulan Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü ile diğer bölümlerindeki eğitim deneyimi de ele alınmıştır. Ayrıca üniversite rektörlerinin Kürt Çalışmaları’na yönelik tavrı, yapılan görüşmeler ve medya taraması ile elde edilen bilgiler üzerinden değerlendirilmiştir. 

Görüştüğümüz 20 akademisyenin 10’u Kürt Dili ve Edebiyatı/Kültürü ve Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nde çalışan/çalışmış olan akademisyenlerden oluşurken, geriye kalan akademisyenler ise Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Mimarlık, Antropoloji, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde çalışan ve çalışmalarını ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dilinde yürüten akademisyenlerden oluştu. Görüşmeciler belirlenirken akademisyenlere etnik aidiyetleri sorulmadı; fakat görüşmelerden sonra ortaya çıkan tabloya göre görüşmecilerin 19’u Kürt, 1 tanesi Türk akademisyen; 14’ü erkek, 6’sı ise kadın akademisyendir. Görüşmecilerin 9’u, 16 Ocak 2016 tarihinde basınla paylaşılan ve raporda ele alınacak olan “Bu suça ortak olmayacağız!” bildirisini imzalamıştır. Görüşmeler sırasında bildiriyi imzalayan 9 akademisyenin 4’ü 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erdirilen Olağan Üstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilmiş, aynı dönemde 1’i görevinden istifa etmiş, vakıf üniversitesinde çalışan 1 imzacı akademisyenin sözleşmesi uzatılmamış ve imzacı 3 akademisyen ise üniversitedeki görevlerine hâlâ devam etmektedir. Bu bildiriye imza atmamış olan 11 görüşmecinin 3’ü, aynı dönemde muhalif görüşleri nedeniyle KHK ile ihraç edilirken, 2’si ise üniversiteler bünyesinde yaşadıkları mobbingden ötürü görevlerinden istifa etmiştir. Görüşmecilerden bildiriye imza atmamış olan 5 akademisyen, üniversitelerdeki görevlerine devam etmekteydi. Sonuç olarak görüşmeyi gerçekleştirdiğimiz dönemde, görüşmecilerden 13 akademisyen çeşitli nedenlerle üniversiteden baskılar ve hak ihlalleri yoluyla uzaklaştırılmışken, 7’si ise üniversitelerdeki görevlerine devam etmekteydi. Araştırma çerçevesinde yürütülen ankette, görüşmelerde olduğu gibi belirli bir bölgeye ve üniversiteye odaklanılmadı. Ankete 58 kişi katıldı. Ankete katılan 58 kişinin 32’si erkek 26’sı kadındır. Ankete katılanların 30’u anadilini Kürtçe, 21’i Türkçe, 3’ü Kirmanckî-Zazaca, 3’ü Kürtçe-Türkçe, 1’i ise Hırvatça-Almanca olarak belirtmiştir. Ankete katılanlara akademik pozisyonları sorulmuş, 58 kişiden 57 kişi cevap vermiştir.

Raporun tamamını buradan inceleyebilirsiniz…

Yaklaşan Etkinlikler
  • 29
  • May
İsmail Beşikci Akademisi - Bahar 3
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
  • 12
  • Ara
İsmail Besikci Akademisi Sonbahar 2
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
Haberler
TEŞEKKÜR

Teşekkür
Eşim Leman Beşikci’nin vefatı dolayısıyle telefonla ve internette...