İsmail Beşikci Akademisi - Bahar/Sonbahar

 • Hazırlayan:

  İsmail Beşikci Vakfı

 • Yer:

  İBV Diyarbakır Temsilciliği

 • Tarih:

  25/09/2021

 • Saat:

  11:00 - 17:00

 • Paylaş:

Etkinlik Açıklaması

KÜRT AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL PSİKOLOJİK SÜREÇLER ARAŞTIRMASI

Akademik alanda çok sayıda Kürt öğrenci ve Kürt çalışmaları yapan öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler sürdürdükleri yüksek lisans ve doktora çalışmaları sürecinde çeşitli zorluklarla ya da sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu durumlarda ilgili bireylerin akademik çalışma süreçlerini ve başarı seviyelerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle söz konusu durumların tespitine ve çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların sürdürülmesi bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır.

İsmail Beşikci Vakfı bu bağlamda akademi öğrencilerinin katılımıyla Kürt akademisyenlerin ve Kürt çalışmaları yapan akademisyenlerin yaşadığı kimlik-psikoloji bağlamındaki sorunlar ve arka planı analiz etmek ve bilimsel çalışmalarla desteklemek için bir ön çalışma programı hazırlamış durumdadır. Bu program kapsamında çeşitli başlıklar üzerinden çalışmalar sürdürülerek gerekli verilerin sağlanması ve devam edecek bilimsel çalışmaların ön gereksinimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Programın uygulama dili Türkçe olup devam edecek süreçte çalışmaların Kürtçe’de uygulanması planlanmaktadır.

Programa katılacak akademi öğrencileri sürecin aktif paydaşları olarak yer alacaklardır. Tespitlerin yapılması, altta yatan nedenlerin tartışılması ve sürecin raporlanmasında görüşleri anlamlı ölçüde yer tutacaktır. Yine yapılacak çalışmalarda çok çeşitli kuramsal bilgiler paylaşılarak sürdürülen tartışmaların zenginleştirilmesi ve ulaşılan sonuçların anlamlılığının artırılması sağlanacaktır.

Programa sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir; programa kabul edilen öğrencilerin çalışmalara düzenli katılımı beklenmektedir. Program sonunda yedi haftadan altısına katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

NOT: Etkinliğin dili Türkçe'dir...

PROGRAM

Hafta

Tarih ve Saat

Başlık

İçerik

1. Hafta

25 Eylül 2021

11.00 - 17.00

Program Tanıtım ve Planlama Toplantısı

İlk toplantıda programın tanıtımıyla birlikte akademi öğrencilerinin profillenmesi ve çalışma yürütülecek başlıklar üzerine düşüncelerinin, önerilerinin ve beklentilerinin alınmasıyla planlamaya son hali verilecektir.

2. Hafta

09 Ekim 2021

11.00 - 17.00

Kimlik-Mekan Bağlamı

Katılımcıların kimliklerini taşıma/tanımlama biçimleri ve dahil oldukları çalışma alanlarıyla yaşanan olumlu/olumsuz etkileşimi üzerine çalışılacaktır.

3. Hafta

23 Ekim 2021

11.00 - 17.00

Dil

Katılımcıların ana dilleri ile yaptıkları akademik çalışmanın/ortamın dili arasındaki ilişkiler üzerine saptama ve analiz etme tartışmaları yürütülecektir.

4. Hafta

06 Kasım 2021

11.00 - 17.00

Değişim Çağı ve Kürtlük İlişkisi

Ekonomide, siyasette, eğitimde ve idari boyutlarda yaşanan değişim ve gelişmelerin Kürt kimliği ile ilişkisi ve etkileri üzerine çalışılacaktır.

5. Hafta

20 Kasım 2021

11.00 - 17.00

Sosyal Boyutlar (demografi, aile yapısı, çevre ilişkileri…)

Katılımcıların dahil ve ait oldukları sosyal bağlamların hayata bakışlarını, tercihlerini, eğitimlerini ve profesyonelleşme süreçlerini nasıl etkilediği üzerine çok yönlü tartışmalar yürütülecektir.

6. Hafta

04 Aralık 2021

11.00 - 17.00

Politik ve İdari Süreçler

Katılımcıların politik süreçlerden ve idari uygulamalardan nasıl ve neden etkilendikleri üzerine çalışılacaktır. Bu etki süreçlerinin arka planı ve sonuçları değerlendirilecektir.

7. Hafta

18 Aralık 2021

11.00 - 17.00

Final Raporu Paylaşım Toplantısı

Yürütülen çalışmalar içerisinde elde edilen bilgiler, veriler ve ortaya çıkan fikirlerin düzenlenerek raporlanması sonucundaki metinler ve ileri çalışma tercihleri üzerine final toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Yer: İsmail Beşikci Vakfı Diyarbakır Temsilciliği
Başvuru Tarihleri: 10.09.2021-22.09.2021
Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 22.09.2021
Programın Başlayacağı Tarih: 25.09.2021
Programın Biteceği Tarih: 18.12.2021
Program Koordinatörü: Eser Karayel

Yaklaşan Etkinlikler
 • 29
 • Haz
Aynur Aras'ın Kürt Edebiyatındaki Yolculuğu
 • 17:00 - 17:50
 • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
 • 08
 • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
 • 16:00 - 18:00
 • Zerzevan Konağı
Haberler