Bahar ve Güz Akademileri

Bahar ve Güz Akademileri Kürt çalışmaları alanındaki tecrübe ve bilgi birikiminin genç akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere ulaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Vakıf, akademi programıyla Kürt çalışmaları alanında bilgi üreten ve bunu toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştıran bir kuruma dönüşme vizyon ve perspektifini de hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Bahar Akademisinde dersler Türkçe, Güz Akademisinde ise Kürtçe olarak verilecektir. İki dilli bir akademik program aracılığıyla sosyal bilimler alanında Kürt çalışmalarına ilişkin Türkçe birikimden yararlanılırken büyük bir çaba ve emekle gerçekleştirilen Kürtçe akademik üretim de geliştirilme ve aktarılma imkânı bulacaktır.

Bahar Akademileri

Son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerde Kürt dili, kültürü, dini ve kimliği üzerine araştırma yapmak, konuşmak ve eğitim almak daha da güçleşmiş durumda. Bahar Akademisi bu güçlüğü aşmak ve bu alanda çalışan akademiysen ve araştırmacıları bu alana ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileriyle buluşturmak amacıyla tasarlandı. Akademi 8 hafta sürecek seminerler şeklinde hazırlanmıştır. İstanbul’daki İBV binasında düzenlenecek Bahar Akademisine her yıl 30 lisans ve lisansüstü öğrenci alınacaktır. Program dili Türkçedir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Güz Akademileri

Son 10 yılda Türkiye’deki üniversitelerde kurulan Kürtçe lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bölüm ve enstitülerde küçümsenemeyecek bir Kürtçe (Kurmancî ve Kırdkî) akademik literatür üretilmiştir. Güz Akademisi bu Kürtçe akademik literatürün ve üretimin daha görünür ve bilinir kılınması ve genç nesillere aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. 8 hafta sürecek Kürtçe (Kurmancî, Kırdkî ve belki ileride Soranî) seminerler şeklinde hazırlanan Akademi her yıl Ekim ayında başlayacaktır.

İBV binasında yapılacak Akademiye her yıl 30 lisans ve lisansüstü öğrenci alınacaktır. Programa kabul edileceklerin Kürtçeyi iyi derecede okuyup yazabilmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Devam Eden Etkinlikler

 

Yaklaşan Etkinlikler
  • 29
  • May
İsmail Beşikci Akademisi - Bahar 3
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
  • 12
  • Ara
İsmail Besikci Akademisi Sonbahar 2
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
Haberler
TEŞEKKÜR

Teşekkür
Eşim Leman Beşikci’nin vefatı dolayısıyle telefonla ve internette...