Ekîp

Ekîpe

Ayşe Doğan – Koordînatora Îdarî
Şükran Şahin – Kitabxaneyê Cigêrayişî yê WÎB Koordînatore
Cumhur Ölmez - Berpirsyarê Weşananê WÎB
Mevlüt Oğuz – Berpirsyarê Komînîkasyon û Medya
Irmak Aytemür Bulut – Muhasebeyo Verên
Şilan Seyhan – Sekretaryaye Dîyarbekirê