Rêzesemînerê WÎB

  • Amadekar:

    Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

  • Ca:

    İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon

  • Tarîx:

    13/10/2019

  • Saete:

    14:30 - 15:10

  • Vila bikere:

Îzahê Çalakîye