Perihan Ekinci – Tarık Ziya Ekinci Doktora Bursu

İsmail Beşikci Vakfı, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ve Kürt çalışmaları kapsamında kabul edilebilecek bir konuda çalışan bir doktora adayına, “Perihan Ekinci - Tarık Ziya Ekinci Doktora Bursu” verecektir. Burs Kürt çalışmalarına katkı sunmak ve bu alanda emek veren genç araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Burs duyurusu iki senede bir, sonu tek sayıyla biten yıllarda tekrar yapılacaktır.

Başvuracak adayların özgeçmişleri ve tez konularının fizibilitesi, orijinalliği ve alana olan katkısı göz önünde bulundurulacak  jüri tarafından değerlendirilecektir. Bursu kazanan adaya 18 ay boyunca tez yazımı için aylık 2.500 TL ödenecektir. Başvurular en geç 15 Mayıs 2021 tarihine kadar e-mail aracılığı ile vakfımıza yapılmalıdır. Başvuru sonuçları Hazirana kadar adaylara e-mail aracılığı ile bildirilecektir.

Burs başvuru şartları ve kriterleri:

•    Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı olmak
•    Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, Kürt çalışmaları kapsamında bir konu çalışmak
•    Tez yeterlik sınavını başarıyla geçmiş ve tez önerisi kurumca onaylanmış olmak
•    Vakıf üyesi ve vakıf üyelerinin birinci dereceden akrabası olmamak

Başvuru için istenilen belgeler:

1.    Varsa yayın ve ödüllerin de olduğu CV
2.    En fazla iki sayfa uzunluğunda motivasyon mektubu 
3.    Doktora Yeterlilik Sınavı ve Tez Önerisi Savunmasında başarılı olduğuna dair ilgili eğitim kurumunun imzalı-mühürlü yazısı
4.    Öğrencinin tez aşamasında olduğunu gösteren danışman onaylı belge
5.    Kabul edilmiş doktora tez önerisinin PDF formatındaki dosyası
6.    İki adet referans mektubu (öğrenci ile akademik etkileşimi olmuş akademisyenlerden)
7.    Öğrenci belgesinin aslı
8.    Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti
9.    Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
10.  Tezli yüksek lisans yapmış olması durumunda yaptığı tezin bir örneği
11.  Doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti 

Belirtilen belgelerin tek bir PDF dosyası halinde ekincibursu@ismailbesikcivakfi.org e-mail adresine “Perihan Ekinci -Tarık Ziya Ekinci Doktora Bursu Başvurusu” konu başlığı ile en geç 15 Mayıs tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Referans mektubu ise, yazan kimse tarafından aynı e-mail adresine bizzat gönderilmelidir. Eksik veya başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sorularınız var ise ekincibursu@ismailbesikcivakfi.org e-mail adresine yazabilirsiniz. 

Yaklaşan Etkinlikler
  • 29
  • May
İsmail Beşikci Akademisi - Bahar 3
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
  • 12
  • Ara
İsmail Besikci Akademisi Sonbahar 2
  • 14:00 - 17:00
  • Internet
Haberler
TEŞEKKÜR

Teşekkür
Eşim Leman Beşikci’nin vefatı dolayısıyle telefonla ve internette...