Planlanan Projeler

KÜRT ÇALIŞMALARI KONFERANSI

07-08 Haziran 2014, Boğaziçi Üniversitesi

PROJE ÖZETİ

Proje, Cumhuriyetin kuruluşundan beri üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanının dışında bırakılan/tutulan Kürtleri ve Kürt meselesini üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanına dâhil etmeyi, Kürtleri ve Kürt meselesini konu alan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir konferans projesidir. Bu konferans; “Kürt Çalışmaları Konferansı” ismi ile ‘Sosyal Tarih’, “Kürtlerde gündelik hayat; Sosyoloji-Antropoloji’, “Kürtlerde Popüler Kültür”, “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme, Siyaset’ başlıklarıyla yapılacaktır. İlk oturuma dört, diğer üç oturuma ise üç konuşmacının katıldığı oturumlar ve “Yerel Yönetimler ve Statü” konularının tartışıldığı 30-40 kişinin ve tüm konuşmacıların katıldığı yarım günlük forumla 2 günlük düzenlenecektir.

ARKA PLAN

Vakfımız ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kültür ve Düşünce Topluluğu ortaklığıyla ilkini 25 Mayıs 2013’te gerçekleştirdiğimiz Kürt Çalışmaları Konferansı, üniversitelerin ve sosyal bilimlerin ilgi alanının dışında bırakılan/tutulan Kürtleri ve Kürt meselesini üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanına dâhil etmek yolunda mütevazı bir girişim oldu. Bu sene de Kürt Çalışmaları Konferansının ikincisi ‘Sosyal Tarih’, ‘Siyaset’, ve ‘Sosyoloji-Antropoloji’ başlıkları altında düzenlenecektir.

Konferans, Kürtlerin ve Kürt meselesinin tarihini, genellikle yapıla geldiği gibi isyan, ayaklanma ve asayiş boyutları üzerinden ele alan siyasi tarih perspektifi yerine sosyal tarih perspektifinden ele alınacaktır. Kürt siyasetinin özyönetim ve anadilde eğitim gibi majör taleplerini siyaset felsefesi üzerinden ve uluslararası deneyimle ilişkilendirerek tartışmak ve Kürtlerin tabi olduğu eşitsizlik ve tahakküm ilişkilerini sınıf, yoksulluk ve sosyal cinsiyet temaları üzerinden ele alacaktır.

 

Paylaşalım