Online Etkinlikler

 • Hazırlayan:

  İsmail Beşikci Vakfı

 • Yer:

  Internet

 • Tarih:

  09/10/2020

 • Saat:

  18:00 - 19:15

 • Paylaş:

Etkinlik Açıklaması

IBV - KARGEH 2020-2021 SONBAHAR KIŞ SANAT SEMİNERLER DİZİSİ


SANAT VE KAVRAMSAL ETKİLEŞİMLER 1

 

Neden bu başlıkta bir seminerler dizinine ihtiyaç duyulmakta? Devletsiz bir toplumun sanat çalışmalarının yok sayıldığı bir ortamda, bu başlıkla sunulması hedeflenen seminerler dizinine girişmek, dekolonyal perspektifin sunduğu bağlamda politik-kültürel bir soruyu kurcalamaktır. Modernite okumaları, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası çalışmaların kendini görünür kıldığı zamanlardan (özellikle Afrika dekolonyal sanatını dikkate aldığımızda) bugüne, "sömürgeciliğin girdabı" ve "ezilenlerin dekolonyal pedagojisi", tüm dünyada sanatsal uygulamalarda farklı yaklaşımları, ilişkiselliği ve yeni bir dekolonyal estetiğin görünür olmasını sağlamıştır. Direniş ya da yeni Kürt öznelliğinin kaçınılmaz yurtsuzluk alanında oluşan sanat çalışmalarının, devletsiz bir toplumun hafızası bağlamında, Türkiye’de (Bakur), İran’da (Rojhilat), Irak’ta (Başûr) ve Suriye’de (Rojava) karşı-modernite okumasına yöneldiğini, bunun ise sanat alanında kolonyalizme karşı oluşan ilişkisel ve dekolonyal estetiği işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kürtlerin kolektif hafızasının taşıyıcılarından olan ve hikâyelerini, ekonomik, kültürel, sosyal dönüşümler üzerinden detaylandıran dengbêjlik kurumuna, bu bağlamda özel bir parantez açmak gerek. Keza bütün Kürt alanının sanatsal etkinliği, bu sözlü hafızanın güçlü ilişkiselliğine dayanmaktadır. Bu alanda üretilen estetiğin sömürgecilikten kopuşu imlediğini de söylemeliyiz. Ama aynı şekilde eserler bu okumalar etrafında oluşurken, Kürt alanının politik konumunun sanatsal alanla iç içe geçen farklı formlara ve etkileşimlere de ait olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Benjamin, Fanon, Deleuze, A. Mbembe veya Duchamp, Joseph Beuys, B. Brecht, A. Artaud, Sitüasyonist Enternasyonal, Fluxus, Samuel Fosso, Hito Steyerl’i çağıran bir külliyat aracılığıyla da bu seminerler, modern-çağdaş sanatsal, entelektüel veya politik Kürt alanı algısının keşiflerinin farklı okumalarınada yaslanarak buradaki sanatsal durumun nasıl dekolonyal fikre ve ilişkisel estetiğe sıkı sıkıya bağlı olduğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Bu seminerler, Kürt alanındaki bir çok sanatçının çalışmalarına dayanarak, eserlerin ve filmlerin yorumlanması yoluyla imgeler, söylemler tarafından üretilen işaretler ve olayların bir analizini de vermeyi arzuluyor. Bütün video, tiyatro, güncel sanat ve sinema alanında üretilen eserler, bu anlamda iç içe geçen farklı kuşakların anlatısına yaslansa da, bir yandan da Bêwelatî (yurtsuzluk) imgesinin içine sığınan inanılmaz bir sanatsal politik durumla ilişkilenir. Müzikten, tiyatroya, edebiyattan, sinemaya ve güncel sanata (ya da çağdaş sanata) kadar uzun ve kaotik bir yolculukla, yavaş yavaş sanatsal olaylarla, küresel sanat alanına girmeyi deniyor. Çağdaş Kürt sanat çalışmaları dünyaya açılıyor! KARGEH ve İsmail Beşikci Vakfı ortak etkinliğiyle gerçekleşecek olan bu seminerler dizisi, farklı alanlardaki sanat yaklaşımlarını yanyana getirmeyi ve okumayı amaçlarken, seminerlere katılacak sanatçılar, akademisyenler ve aktörler kendi işlerini, deneyimlerini ve teorik okumalarını sunarak, konu başlıkları etrafında ilerleyecektir.

Yaklaşan Etkinlikler
 • 13
 • Eki
Haberler