Kurdî English

Sofya Üniversitesinde öğretim üyesi olan ve ayrıca Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi’nde Kürdoloji’nin yanında Kürtçe dersleri de veren Yaşar Abduselamoğlu;  İsmail Beşikci Vakfı terasında 29 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de “Cemaat-Toplum Bağlamında Aidiyet, Kimlik ve Kürt Siyaset Öznesinin Sorunlarına Sosyolojik Bakış” konulu seminerini sundu.

Abduselamoğlu konuşmasında şunları dile getirdi: “Cemaat;  klasik dönem toplum örgütlenmesidir. Modern toplum döneminde ise sosyal bir örgütlenme vardır.  Aidiyet, kavramı da daha ziyade klasik dönem kavramıdır. Kimlik ise, modern dönemi tanımlayan sosyolojik bir kavramdır.

Kürt toplumunda, kendine özgü kadim bir aidiyetin var olmasının yanında,  modernitenin çok köklü fikirsel damarının üyelerinin olduğunu görürüz. Ehmedê Xanî de, Şerefxanê Bidlisi de bu düşünsel damarın çok güçlü olduğunu gösteren düşünürlerdendir.

Modernite, çözülen geleneksel ilişkilerin yenilenmesidir. 200 yıllık Türk ve Türkçü modernite Kürtler için, dağıtıcı, tahripkâr ve sistemli eylemler bütününü ifade eder. Dışarıdan dayatılan moderniteyle Kürtlere çok sert bir yabancılaşma dayatıldı. Kürt ve İslami kesimler  ‘barbar’, ‘eşkıya’, ‘cani’ gibi söylemlerle tanımlandı. Ulusalcı Kürt aydınlarını hep gizledi, onlardan söz etmedi ve söz ettirmedi. Örneğin, önemli Kürt aydını Xelil Xeyali, Fehmi Bilal, Müküslü Hemze’den bahsetmeyi hep gizledi, öğrenilmesini ve eleştirel bir şekilde değerlendirilmelerini engelledi.”

Ayrıca Sosyolog Yaşar Abduselamoğlu Kürtlerin bu durumda bulunmasını özetle şöyle ifade etti; Kürtlere uygulanan siyasetin esası, Kürtleri tarihsiz bırakmaktı ve bunda önemli bir yol kat edildi. Kürtler bir kitle toplumudur, kitle toplumları duygusaldır. Kürtler, geleneksel duygularıyla buluşamamış ya da buluşması engellenmiştir. Kürtlerin gelecek kaygıları zayıflamış, toplum olarak moderniteyi yakalayamadan post modern bir atmosfere sokularak, kendi kültürlerinden kaçmaları amaçlanmıştır. Bu durum, Kürtlerin kimlikleriyle özgürleşme sürecini yavaşlatan ya da ağırlaştıran bir etkiye sahip olduğu kadar, tersi biçimde hızlandıran bir etkiye de sahiptir.

Seminer soru ve cevap kısmından sonra sona erdi… 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018