Kurdî English

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd Doç.Dr Bülent Küçük İsmail Beşikci Vakfı terasında 22 Şubat Cumartesi saat 17.00-19.00 saatleri arasında bir seminer verdi. Seminerin başlığı Dekolonizasyon Yöntemi Olarak Demokratik Özerklik’ti.  

Küçük konuşmasında kolonyal bir rejimin özelliklerini; ilkel birikim rejimi, insan kaynağının ucuz emek gücü olarak kullanılması, işgal edilen topraklardaki insanların değersizleştirilmesi, sömürgeleştirilen insanların dayanışmasının engellenmesi ve son olarak ötekinin siyasi iradesinin tanınmayarak nesneleştirilmesi gibi beş başlık altında sıraladı ve Kürdistan’da uygulanan sistemin kurumsal bir ırkçılık olduğunu ifade etti. Bu tanımlamanın ardından Küçük, coğrafya, halk ve devlet ilişkisi üzerinden Kürdistan’daki durumu analiz etti ve Kürtler varsa, Kürdistan varsa Kürt devleti de olmalı anlayışının bu yaklaşımın bir devamı olduğunu ve bunun sanki bir önkabül gibi benimsendiğini, oysa PKK’nin bu yaklaşımdan farklılaştığını söyledi. Günümüz dünya sisteminin ekonomisini kapitalizm üzerinden siyasal yapısını da ulus-devlet üzerinden kurduğunu ifade eden Küçük, bu durumun hayatın her tarafına sirayet ettiğini, dolayısıyla Kürt Hareketindeki Demokratik Özerkliğin bu iki sistemin dışında, yani hem ekonomik olarak daha kolektif ve yerel, siyasal olarak da ağırlıklı olarak belediyeler merkezli bir sistem öngördüğünü ifade etti. Açık bir ifadeyle Kürt hareketinin kapitalist bir ulus-devlet olmadan bir dönüşüm gerçekleştirmek istediğini söyledi. Her tarafı sarmalayan kapitalist ulus-devlet yerine bu alternatif sistemin tartışılması gerektiğini, içi boş ve doldurulması gereken bir kavram olduğunu ve tartışılmasının alternatifler için önemli olduğunu belirtti. Bunun nüvelerinin Rojava’da ortaya çıkmaya başladığını fakat net tanımlar için daha erken olduğunu ve gidip yerinde görmek gerektiğini dile getirdi.

 

Seminer soru ve cevap kısmından sonra sona erdi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018