Kurdî English

Vakfımızda 25 Ocak Cumartesi günü, Kürt Tarihi Dergisi ile ortaklaşa yaptığımız Kürt Tarihi Söyleşilerinin üçüncüsü yapıldı. Aşiret Mektebi konulu söyleşiye akademisyen Alişan Akpınar katılırken, söyleşinin moderatörlüğünü Kürt Tarihi dergisi adına Dawut Rêwîbar yaptı.

Kalabalık bir dinleyici grubunun olduğu bir ortamda oldukça keyifli ve sohbet havasında geçen söyleşide Akpınar genel olarak Aşiret Mektebine ve mektep hakkında söylenilenlere değinerek günümüz ile bağlantı kurdu. Alişan Akpınar konuşmasında şu temel noktaları vurguladı: Osmanlı Devletinin 19. yüzyıldaki aşiret siyaseti oldukça önemli. Tanzimat klasik Osmanlı yapısını tasfiye ediyor, ama merkezileşme anlayışını da uygulamaya geçiremiyor. Yani aşiretleri merkeze bağlayamıyor. 93 Harbiyle beraber Osmanlı tebaasından büyük bir Gayrimüslim nüfusu kaybediliyor diyerek sözlerine şöyle devam etti: 2. Abdülhamid döneminde Osmanlıcılık anlayışından İslamcılık anlayışına geçiliyor. Çünkü 93 Harbi ile gayrimüslim nüfus azaldığından Müslüman nüfusun genele oranı oldukça fazla oluyor. Bu nedenle İslamcılık, Abdülhamid ile birlikte devletin temel siyaseti olmaya başlıyor.

Yine Osmanlı devleti Tanzimat döneminde Kürt emirliklerini tasfiye etme politikalarını uygulamaya sokuyor. Dolayısıyla tasfiye edilen emirliklerin kontrolü altındaki birçok aşiret ve şeyh bu siyasi boşlukta daha etkin olmaya başlıyor. İkinci Abdülhamid döneminde aşiretlerin askeri gücü Hamidiye Alayları üzerinden devlete bağlanıyor ve askeri güç devletin Doğu siyasetinde kullanılmak isteniyor, kullanılıyor.  Bu dönemden Osmanlı devleti aynı zamanda aşiretleri hem medenileştirme hem de merkeze bağlama siyaseti için bazı çalışmalar yapıyor. Bu medenileştirme siyasetinin bir örneği ilkin Arap aşiret reislerinin çocukları için açılan ve daha sonra Kürt ve Arnavut aşiret reislerinin çocuklarının da alındığı Aşiret Mektebidir.

1892 yılında İstanbulda açılan Aşiret Mektebi şimdiki ismi ile Kabataş lisesinin yerindeydi. Aşiret mektebi 15 yıl kadar eğitim veriyor. Fakat 15 yıl içerisinde bizler sadece 8 yılına ait bilgileri ayrıntılı bulabildik. Sadece 15 yıl gibi kısa sürede kapanmasının en büyük sebepleri, ekonomik olarak çok masraflı olması, okulun işlevsiz olduğu düşüncesi, okulun daha sonra anlamını yitirildiğini düşünülmesiydi dedi.

Daha sonra soru cevap bölümüyle söyleşi son buldu.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018