Kurdî English

İsmail Beşikci Vakfı teras salonunda  düzenlenen ve moderatörlüğünü İbrahim Gürbüz’ün yaptığı Yazar Munzur Çem  tarafından verilen Kürd Aleviliğinin Tarihi ve Kültürel Kökenleri başlıklı konferans, 3 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Konferans 3 Kasımda Kadıköy’de yapılan Alevi mitingiyle aynı güne denk gelmesine rağmen ilgiyle izlendi.

Yazar Munzur Çem, konferansta Alevilik inancının İslam dışı bir inanç olduğunu, merkezinde Zagros dağları hattı çevresinde yaşayan Kürdlerin olduğunu, ancak başka halkların da bu inancı benimsediklerini belirtti. Tarihsel süreç içinde alevi inancının nasıl evirildiği ve bölgedeki diğer inançlarla ilişkileri hakkında kronolojik olarak zengin bilgiler sundu.  Çem, Alevilik inancının Bektaşilikle kıyaslandığında Kakailik, Ehl-i Hak, Ezidilik, Dürzîlik ve Nusayriliğe daha yakın olduğunu vurguladı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Alevilik kavramının Osmanlı döneminde Kızılbaşlık şeklinde kullanıldığını, fakat özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte Alevilik kavramının kullanılmaya başlandığını anlattı. Alevilik inancıyla, Kakailik, Ehl-i Hak, Ezidilik inançlarının çok benzerlikler taşıdığını detaylı olarak somut olgularla ortaya koydu.

Araştırmacı yazar Munzur Çem’in, geniş bir alan çalışmasının sonuçlarını özetleyerek yaptığı sunumu son derece verimli geçti. Soru-cevap kısmından sonra Konferans sona erdi.

Konferansı buradan izleyebilirisniz: http://jiyantv.org/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018