Kurdî English

25 Temmuz 2013 tarihinde Dersim toplantısı kalabalık bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşmiştir. Üç ay öncesinden tasarlanan toplantı Dersimlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Yazar Selahattin Ali Arık ve bir grup arkadaşı tarafından düzenlenen toplantı 500’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşti.Toplantı Selahattin Ali Arık’ın moderatörlüğünde ve açış konuşması ile başlamıştır. Açış konuşmasından sonra söz alan İsmail Beşikci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz vakfın kısa bir tanıtımını yaptı. Vakfın bir buçuk yıl içinde neler gerçekleştirdiklerini ve kısa, orta ve uzun vadede neleri hedeflediklerini anlattı. Daha sonra güvenlik birimlerince vahşice bedeni parça parça kesilerek öldürülen Ayten Öztürk’ün babası Hıdır Öztürk kızıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı. Son olarak söz alan İsmail Beşikci bir saate yakın iki bölüm halinde bir sunum yaptı. Birinci bölümde  ittihat terakki’nin yakın doğunun imhası planını ve planda Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, Kürdlerin, Kızılbaşların nasıl etkilendiklerini anlattı. Dersim soykırımının ve akabinde yaşanan tebdil ve tenkilin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Dersim soykırımının ana nedeninin Kürdlük  olduğunu, ikinci nedeninin ise kızılbaşlık olduğunu söyledi. İkinci bölümde yaygın bir resmi ideoloji propagandası olan Dersimlilerin Horasan’dan geldiği iddasının mesnetsiz olduğunu, Dersim aşiretlerinden bir kısmının Şah İsmail döneminde Özbek ve Türkmen akımlarına karşı götürüldüğünü, Dersim bölgesi Osmanlı egemenliğine geçince 1639 Kasrı Şirin anlaşmasından sonra eski topraklarına geri döndüklerini anlattı. Son olarak Ali ve on iki imam figürünün kızılbas inancına yedi ulu ozan ile eklemlendiğini, Zaza’ların Kürd olduğunu bu konuda Malmisanij , Munzur Çem ve bir grup araştırmacıların görüşlerine katıldığını söyledi. İsmail Beşikci’nin konferansından sonra çeşitli sorular ve tek tek konuşmalar yapıldı. Bunlardan Munzur Çem ve Batmanlı bir gencin konuşması ilgi çekiciydi. Munzur Çem çeşitli belgelerle kemalistlerin soykırımı Dersimlilerin Kürd olmalarından dolayı yaptıklarını ve sökülüp atılması gereken bir çıban olduğunu düşündüklerini söyledi. Özellikle Batmanlı üniversite öğrencisinin söyledikleri çok çarpıcıydı. Bu genç Dersimlilere atfen Eğer iki kurban cellat hakkında hem fikir değilse, cellat iki kurbandan birini kandırmış demektir. Ve cellat kısmen başarılı olmuş demektir. Toplantıda Avrupa’dan geldiğini söyleyen bir bayan, İsmail Beşikci’ye yönelik provakatif bir konuşma yapması kısa bir gerginliğe neden oldu .Toplantıya  katılanlardan  bir iki kişi dışında herkesin Beşikci’yi ayakta alkışlaması da ilginçti.

Fotoğraflar için tıklayınız...

Video için tıklayınız...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018