Kurdî English

III. KÜRT ÇALIŞMALARI KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Konuklar,

İsmail Beşikci Vakfının düzenlediği ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından desteklenen, ÜÇÜNCÜ KÜRT ÇALIŞMALARI KONFERANSIna hoş geldiniz. Vakfımız adına sizleri saygı ile selamlıyoruz.

Üçüncü Kürt Çalışmaları Konferansı, 2016 Temmuz ayından itibaren süregelmekte olan savaş ortamında yapılıyor. Silvan, Varto, Cizre, Sur, Silopi, Nusaybin, Şırnak Merkez, İdil, Yüksekova, Lice, Derik ve Uludere ilçelerini harabeye çeviren ve savaş dışı yüzlerce çocuk, kadın, yaşlı ve genç insanın ölümüne mal olan bu savaş yaşanmadan, Kürt meselesine çözüm bulunabilinir miydi?

Bugün Kürt Çalışmaları Konferansında işlenecek "KÜRTLERİN YÖNETİM ARAYIŞLARI", bu sorunun bir yanına cevap arayacaktır.

Kürt meselesini anlamak için her yönüyle tartışıp, çözüm aramak gerekiyor. Eğer Türkiye’de Kürt meselesi özgürce tartışılıp ve samimiyetle çözüm aransaydı, hiç olmazsa son savaş yaşanmayabilirdi.

Ne var ki Türk Devleti, genlerinde bulunan düşünce ve ifade özgürlüğüne düşmanlığını yine devreye soktu. Kürt meselesini tartışanlar, terör örgütünün amacına hizmet etmekle suçlanıp yargılanıyor. Nitekim 1128 akademisyenin imzaladığı ve sonradan imzacı sayısı iki bini aşan, Kürt meselesine barışçı çözüm öneren bildiri de, böyle bir suçlamayla karşılaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imzacı akademisyenlere karşı adeta savaş açtı. Akademisyenler hakkında dava açıldı, tutuklananlar oldu. Hepsinden önemlisi, çoğu çalıştığı üniversitelerden kovuldu.

Mecliste Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Anayasa değişikliği yapılıyor. Meclisteki Kürt milletvekillerine iktidar partisi tarafından kaba kuvvet uygulanıyor. Böylece Kürtlere demokratik siyaset yapma yolu kapatılmak isteniyor. Gazete haberlerine göre, beş Kürt televizyonunun lisanlarının iptali RTÜK’ün gündemine alınmıştır.

28 Şubat 2014 tarihinde de Vakfımızın Başkanı İbrahim Gürbüz, 1990 yıllarındaki gibi devlet istihbaratıyla ilişkisi olduğuna inandığımız çetelerce kaçırılmaya teşebbüs edildi. Yargılaması devam eden bu kaçırma teşebbüsü, vakfımıza yönelik bir sindirme eylemiydi.

Devleti yönetenler, kendilerinin hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin, toplumun bilgiye erişimini sistematik olarak engellemeye çalışmakta ve gitgide kısıtlamaktadır. Bunun siyaset bilimindeki adı obskürantizmdir. Türkiye’de siyasete obskürantizm egemen olmuş ve cehalet siyasi meslek haline getirilmiştir.

Yaşamı boyunca düşünce, bilimsel araştırma ve ifade özgürlüğü için mücadele etmiş, devletin gaddarca saldırılarına hedef olmuş ve bedel ödemiş İsmail Beşikci adına kurulan Vakfımız, akademisyenlerin barış dileklerini saygı ile karşılamaktadır.

Akademisyenlerin, İsmail Beşikci Vakfı’nın yanlarında olduğunu bilmelerini isteriz.

Devleti yönetenleri, akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüklerine yönelen faşizan tutumdan, Kürtlerin demokratik siyaset yolunu kapatmak için yapılmak istenen Anayasa değişikliğinden, Kürt televizyonlarını kapatma girişiminden vazgeçmeye çağırıyoruz. Aydınına,  akademisyenine, sanatçısına, gazetecisine düşman hiçbir iktidarın, payidar olduğuna tarih tanıklık etmiyor.

Devlet, bilimin, ahlakın ve vicdanın sesine kulak veren akademisyenlerin bildiriyi imzalamalarını, üniversiteden atılmaları için fırsat olarak değerlendirdi. Aynı şey geçmişte, Kürt diline özgürlük ve ana dilde eğitim kampanyası açan üniversiteli Kürt öğrencilere de yapılmıştı. Devlet, dönem dönem verilen Kürt raporlarına yansıdığı gibi, tahsilli Kürtten ve Kürtlerin ulusal demokratik mücadelesine destek veren bilim insanından korkmaktadır. Akademisyenlerin tasfiyesi, bu korkunun dışa vurumudur.  

Vakfımız 2018 yılında "Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı ve Kürdistan" konusunda, yeni yazılacak bir esere İsmail Beşikci Ödülü verecektir. Geçen yıl akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ödül koşulları tespit edilmiş ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Birinciliği kazanan eserin sahibine 25.000 TL ödül vereceğiz.

Vakfımız, Diyarbekir’in Sur ve Yenişehir ilçelerindeki acele kamulaştırma kararının İptali için Danıştay’da dava açtı. Birçok açıdan hukuka aykırı olan acele kamulaştırma kararı, dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, etnisite mühendisliği uygulayarak, o ilçelerdeki toplumun demografik yapısının değiştirilmesi amacıyla alınmıştır.

Savaşın Kürt tarafı olan siyasi örgüt, kanımca Kürtlere mecburi iskân uygulamış devletin eline koz vermiştir. Şehir savaşları, Kürtlük bilincinin en yüksek olduğu yerleri tarumar etmiştir. Devleti yönetenler, şehir savaşında hiçbir hukuk ve etik kuralına uymamış, savaş suçu işlemişlerdir.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 1969 yılına ait Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürtçülük Faaliyetleri adlı raporundaki, imha edilecek yerler listesinde yalnız köyler vardı. 1990’lı yıllarda ise, genelde köyler imha edildi ve Kürt insanı toplu göçe zorlandı. AKP iktidarı, imha edilecek yerlere ilçe ve şehir merkezlerini de dâhil etti. Bu il ve ilçelerde yaşayanlar, toplu olarak göç etmek zorunda kaldı.   

Bu açıdan, Vakfımızın acele kamulaştırma kararının iptali için başlattığı hukuki mücadele önem taşımaktadır.

Konferansın bize çok şeyler kazandıracağı inancındayım. Bunun için konferansın konuşmacılarına ve moderatörlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Konferansın danışma kurulu üyeleri akademisyenler; Mesut Yeğen, Zeynep Türkyılmaz, Engin Sustam ve Yavuz Aykana özellikle teşekkür etmek isterim.

Yine konferansımıza destek sunan Friedrich Ebert Stiftung’a ve Türkiye’deki yöneticilerine teşekkür ederiz.

Konferansımız için bize bu salonu veren Boğaziçi Üniversitesi yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum. Kadirbilirlik örneği göstererek İsmail Beşikciye verdikleri fahri doktora, Vakfımızla Boğaziçi Üniversitesi arsında bağ kurulmasına vesile olmuştur. Bilime ve bilimsel araştırma özgürlüğüne değer veren, bu yanıyla Türkiyedeki üniversiteler içinde çölde bir vaha olan, Boğaziçi Üniversitesi ile ilişki ve dayanışma içinde olmak, bize kıvanç vermektedir.

Başarılı bir konferans dileğiyle hepinize saygılarımızı sunuyoruz.

30 NİSAN 2016

İBV Yönetim Kurulu Başkan Yardımıcı

Ruşen ARSLAN

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018