Kurdî English

Bu gün 7 Ocak 2016. İsmail Beşikci Vakfı kuruluş yıldönümü. İBV teras salonunda İBV dostları ve gönüllülerinin katılımıyla kuruluş etkinliği yapıldı. Etkinliğin sunumunu Kerem Tekoğlu yaptı. Keremo açılışı duygu dolu bir Kürdçe şiirle yaptı. Sonra sözü İBV Başkanı İbrahim Gürbüze verdi. Gürbüz konuşmasını Kürdçe ve Türkçe yaptı. İbrahim Gürbüz konuşmasında son aylarda Kuzey Kürdistanda ve Türkiyede uygulamaya konulan operasyonları değerlendirdi. Gürbüz, "Devletin en yetkili ağızları 7 Haziran seçimlerinden sonra Dolma bahçe mütabakatı nın geçersizliğini deklere ederek çözüm sürecini buzdolabına kaldırdıklarını ilan etmişlerdir. Son dönemlerde sık sık TEMİZLİK HAREKATIN’dan bahsedilmektedir. Tarih bilincine sahip herkes bu kavramın Ermeni, Süryani soykırımlarında ve Dersim, Zilan ve Sason Kürd soykırımlarında ifade edildiğini bilir. Türk düşüncesinin DNA sı Türkçülük ve İslamcılıktan oluşan çift kromozomdan müteşekkildir. Bazen Türkçülük bazen de İslamcılık öne çıkar. Ancak geçmiş yüz yıllık tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm iktidarların Kürd ve Kürdistana yönelik yaklaşımları Kürdleri imha ve asimilasyona uğratmadaki planları hiç değişmemiştir. Ve bu uygulama daha da pervasızlaşarak sürmektedir. 1925 li yıllarda uygulamaya konulan Şark İslahat Planı,Takriri Sükün kanunu, Mecburi iskan ve Tunceli kanunlarının uygulamaları bütün dünyanın gözü önünde hiç çekinilmeden etik, moral değerler ayaklar altına alınarak yapılmaktadır. İslamcılığı kimseye bırakmayan bu iktidar dünyada hiç bir kitapta, hiç bir dinde ve hiç mezhepte olmayan uygulamaları gerçekleştirmektedir. Mezarları bombalama, günlerce sokak ortalarında bekletilen öldürülmüş sivil insan cesetleri, şehir meydanlarında sergilenen çıplak kadın bedenleri ve boynuna ip takılarak sürüklenen Kürd gençlerini her gün dehşetle ibretle izliyoruz. Bu uygulamalar sorunu çözmez daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Genel Kurmayın son basına yansıyan katliam yapın ve savcıların önüne çıkmaktan korkmayın talimatı yaşananların somut delilidir. Uygulama merkezidir ve bir plan dahilindedir. Yargısız infaz ve faili meçhul uygulamaların daha rahat yapılması ve tanıksız bırakma amaçlı SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI bundandır. Tüm bu uygulamalara dünya ve Avrupa SESSİZ. Türk halkı ve solu SESSİZ. BM ve tüm uluslararası Kurumlar SESSİZ. En acısı Kürdistannın diğer parçalarındaki halkımız ve siyasal partileri SESSİZ. Bu sessizliğin katliama dolaylı destek olduğunu biliyor muydunuz.? Taraflara bir an önce ellerini tetikten çekip müzakere masasına oturmaya davet ediyoruz" diyerek konuşmasını Vakfın bir yıllık çalışmalarının raporunu vererek tamamladı.
Keremo İbrahim Gürbüzün konuşmasından sonra sözü Vakıf yönetim kurulu üyesi Ruşen Arslana verdi. Ruşen Arslan İBV nin 2018 tarihinde gerçekleştireceği İsmail Beşikci araştırma ödülleri ile ilgili bir konuşma yaptı. Ruşen Arslan "Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı ve Kürdistan " konulu bir araştırma yapılması halinde Vakıf tarafından bunun ödüllendirileceğini açıkladı. Başvuru koşullarını ve hangi dillerde başvurunun yapılacağını Vakıf sitesinden yada Vakıfla direk bağlantı kurularak detaylı öğrenilebileceğin i belirtti. Bu araştırmanın yeni yapılması gerektiğini ve başka bir yerde yayınlanmış olmaması gerektiğini söyledi. Araştırma sonucunda çalışmanın Kürdçe ve İngilize olmak üzere 5 dilde kitap olarak basılacağını kamuoyuna ilan etti. Ayrıca son zamanlarda İBV yayın evine çok miktarda kitap basımı için başvuru geldiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunları karşılamada zorluk çekildiğini ancak sponsurluklar bulunması halinde bu taleplerin karşılanabileceğini söyledi. 
Son konuşmayı İsmail Beşikci yaptı. İsmail Beşikci bilim, sanat, kültür, tarih, edebiyat, sosyoloji ve arkeoloji çalışmalarının önemine değindi. Bu alanda yapılacak çalışmalara en çok Kürdlerin ihtiyacı olduğunu belirtti. Tarih boyunca sömürgeci devletlerin Kürdleri çağrıştıracak bilgi, belge arkeolojik bulguların üstünü örtmek için yoğu baskıların idari ve cezai yaptırımların olduğunu anlattı. Özellikle yurtdışından gelen araştırmacıların Kürd ve Kürdistana yönelik arkeolojik araştırmalarda Kürdlerin dışındaki çalışmalara izin verildiğini Kürdler söz konusu olduğunda ruhsat verilmediğini belirtti.
Beşikci devamla genç Kürd araştırmacıların Vakıfla bağlar kurarak bu çalışmaları yoğunlaşmalarını istedi. İBVnin çalışmalarının önemli ve değerli olduğunu bunu daha da derinleşerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. İsmail Beşikcinin konuşmasından kısa bir aradan sonra İBV kuruluş gününün aynı zamanda İsmail Beşikcinin doğum günü olmasından dolayı mütevazi bir doğum günü pastası töreni yapıldı. Ozan Cengiz Yazgı’nın kısa müzik dinletisinden sonra etkinlik sona erdi.

İBV Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Gürbüz1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018