Kurdî English

34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, 15.11.2015 tarihinde, İsmail Beşikci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz’ün yönettiği konferansta İsmail Beşikci, “Savaş, Barış ve Kürdler” konulu bir konuşma yaptı.15 .11.2015 tarihinde yapılan konferans, saat 16:45’te Vakıf Başkanı İbrahim Gürbüzün moderatörlüğünde yapıldı. Açış konuşmasını yapan İbrahim Gürbüz, iktidarın Kuzey Kürdistanda sürdürdüğü kirli savaşı eleştirdi. Kuzey Kürdistan şehirlerinin boşaltılması ile Kürdistannın Kürdsüzleştirme planının uygulanmaya çalışıldığını bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirtti. "Savaş, Barış ve Kürdler" konulu konferansa çok yoğun katılım oldu. İsmail Beşikci Kürdistan’ın tarihsel süreç içinde yaşadığı bölünme, parçalanma ve paylaşılmanın bugün Kürd siyasi hareketler arasındaki ilişkilere yansıdığını, bölünmenin bir insanın beyninin ve vücudunun parçalanması gibi bir tesir yarattığını belirtti. Bunun tersine çevrilebilmesi için Kürdlerin sömürgeci devletlere değil birbirlerine taviz vermeleri gerektiğini bundan Kürd milletinin ve Kürdistan’ın kazanacağını anlattı. Milletler Cemiyeti ve BM nin milletlere değil devletlerin hizmetinde olduğunu ve 1514 sayılı BM kararının deniz aşırı sömürgelere özgürlük getirdiğini ancak bitişik sömürgelere ise kölelik ve soykırım getirdiğini ve çelişkili olduğunu BM kararının maddelerini tek tek ele alarak ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Ayrıca “1. Dünya Savaşının sonunda barışı sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti döneminde, dönemin iki emperyal devletleri olan Britan ve Fransa’nın öncülüğünde, bölgenin köklü devletleri olan Osmanlı İmparatorluğunun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İmparatorluğunun devamı olan İran Şahlığının işbirlikleriyle, Kürdlerin mücadelesine rağmen kendi geleceklerini belirleme hakkı şöyle dursun, Kürdistan bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmıştır. Yine 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler döneminde birçok sömürge ülke bağımsız devlet olma hakkını elde ederken Kürdistan Birleşmiş Milletler’de alınan kararla işgalcı devletlere toprak bütünlüğünü koruma adı altında katliam yapma hakkını tanıdı.” vurgusunu yaptı. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018