Kurdî English

Vakfımız; Avrupa ve Avrupa’da ki demokrasi konusunda uzman olan ve Türkiye’de Kürd sorunu ve Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda birçok eseri bulunan Taraf Gazetesi yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Cengiz Aktar, 2015’in Ocak  ayının 24’ünde Vakfımızın teras salonunu da Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz moderatörlüğün de İletişim yayınlarından çıkan son kitabı ‘Ademimerkeziyet Elkitabı’ hakkında bir söyleşi düzenledi.

Aktar, merkeziyetçiliğin ulus devlet kurulma sürecinde çok yararlı ve revaçta olduğunu olduğunu ama günümüzde hakim olan anlayışın vatandaşın mutluluğunun ön plana çıktığı söyledi. Aktar, Kürdistan’ın dört bölgesinde de bir ademimerkeziyet arayışı olduğunu belirterek Güney Kürdistan ve Rojava’da oluşan fiili durumu örnek gösterdi.

Türkiye Kürdistan’ında da bir ademimerkeziyet arayış olduğunu ama Türkiye’nin yapısının buna yanaşmadığını söyledi. Kürd hareketinin ademimerkeziyeti sadece kendisi için değil bütün bölge ve Türkiye için istediğini söyledi. Ademimerkeziyet talebinin Türkiye’de anlaşılmadığını, bu isteğin de ‘bölücülükle’ eş değer anlaşıldığının altını çizdi.

Aktar, Türkiye’de çok merkezi bir yapının hakim olduğu, bütün kararların merkezden alındığı, merkezin izni alınmadan uzak bir köyde bir çivi bile çakılmayacağını söyledi. Türkiye’de ki HES problemlerinin de bu bakış açısından kaynaklandığını ifade etti ve bunu aşmanın en mantıklı yolunun ademimerkeziyet anlayışının olduğunu söyledi.

Osmanlı devleti zamanında da merkeziyetçilik anlayışına değişik şekilde bankalar var. Bunların başında İtihat Teraki geliyor ki bunlar tam merkeziyetçiliği savunuyor. Diğer bir kesim de ademimerkeziyetin milletleri daha da birbirine yaklaştıracağını ifade ettiklerini aktardı.

Aktar ayrıca; “Merkez hiçi bir zaman merkezini paylaşmaya razı değil. Bunun için bir iktidar paylaşımı mücadelesi var. Günümüzde de Kürd Siyasal Hareketi kendi ikditarını kurmak istiyor ve onun için mücadele ediyor.” diyerek söyleşiyi bitirdi.

Söyleşinin ardından Aktar katılımcıların sorularını cevaplayıp son kitabı ‘Ademimerkeziyet Elkitabı’nı imzaladı.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018