Kurdî English

Roj / Tarih / Date 07.05.2016, Şemî / Cumartesi / Saturday, Saet / Saat / Time : 17.00

2015-2016 İBV Sertifika Programı

Kürt Tarihi, Kültürü ve Sanatı Seminerler Dizisi

Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip

Etnik çatışmalar için bir karşılaştırma: Kürdistan ve Bask Ülkesi

Ulus devletlerin ortaya çıkışından itibaren giderek keskinleşen çatışmalar, soğuk savaşın ardından kapitalizm ve komünizm arasındaki ideolojik savaşın yerine geçti. Özellikle çok uluslu, çok kültürlü bir yapıya sahip olan Ortadoğu’daki Bonapartist yöneticilerin kurdukları ulusdevlet modelleri ekonomik, kültürel ve politik açıdan Ortadoğu toplumlarının gelişimin önünde ciddi bir engel teşkil etmiştir. Türkiye, Iran, Irak ve Suriye’de ne devletleşme ne uluslaşma ne de demokratikleşme süreçlerini tamamlamış ve etnik çatışmaların girdabından kurtulamamışlardır. Son dönemlerde Kuzey Kürdistan’da (Türkiye), aynı zamanda Güney Batı Kürdistan’da (Suriye) ana akım Kürd hareketi paradigma değiştirerek bir başka deyimle devletleşmekten vazgeçip sorunların iyi işleyen bir demokratik sistem  içinde çözülebileceği tezini savunmaktadırlar. Çatışmanın morfolojisi iyi incelenmeden barışı tesis etmek ve kalıcı çözüm  bulmak neredeyse yanlış bir ameliyat niteliğindedir. Bu semi-nerde genel anlamda etnik çatışmaların nedenleri ve  yapıları iki ülke üzerinde Bask-İspanya ve Kürdistan-Türkiye’de uluslaşma, demokratikleşme ve modernleşme kuramları üzerinden bir karşılaştırması yapılacaktır.

Katılmanız dileğiyle…

Seminerler herkese açıktır.  Seminerin dili Türkçedir.

Yer: İsmail Beşikci Vakfı Teras Salonu

Geçmiş seminerleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

http://www.jiyantv.org/videolar/seminer

Ayrıntılı Program için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz…

http://www.ismailbesikcivakfi.org/default.asp?sayfa=duyuru&id=348#.Vma4TNLhDDd


Copyright © 2018