Kurdî English

Vakfımız “Kürt Çalışmaları Konferansı / Konferansa Xebatên Kurdî”  ismiyle 2013 yılında başladığı bu çalışmayı her yıl periyodik olarak düzenlemeyi hedeflemiştir. İlkini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kültür ve Düşünce Topluluğu ortaklığıyla 25 Mayıs 2013’te, ikincisinin 7-8 Haziran 2014 tarihinde Henrich Böll Stiftung Vakfından aldığımız destekle Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Ayrıca ilk konferansının sunumları akademisyenlere ve ilgili öğrencilere dağıtılmak üzere kitaplaştırıldı. İkinci konferansın sunumlarının kitabı da  yakında raflarda yerini alacak.

Bu sene Kürt Çalışmaları Konferansının üçüncüsü “Kürtlerin Yönetim Arayışları” konseptiyle 30 Nisan 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Oditoryumunda gerçekleştireceğiz. 

Konferans, Kürt siyasetinin özyönetim, özerklik gibi majör taleplerini siyaset felsefesi üzerinden ve uluslararası deneyimle ilişkilendirerek ele alacaktır. Bilimsel bir çalışma hedeflendiğinden, her yıl olduğu gibi bu yıl da konuşmacılar, çeşitli üniversitelerinde çalışan akademisyen, araştırmacı ve siyasetçilerinden oluşmaktadır. 

Program

PDF için tıklayınız....

III. Kürt Çalışmaları Konferansı

Tarih

30 Nisan 2016 / Cumartesi

 

Kayıt: 09.30-10.00

 

Açılış Konuşması

10.00-10.10 Ruşen Arslan (İBV adına)

10.10-10.30 Martin van Bruinessen

 

10.35-12.00

I.Oturum

Mekan, Cografya ve Tarih

Tartışmacı: Doç.Dr. Bülent Bilmez

 

Yrd. Doç. Dr. Metin Atmaca  (Ankara Sosyal Bilimler Üni. Tarih) “Bir Aile, Bir Saray, bir Şehir; Babanlar Dönemi Süleymaniye’sinde Siyasal Güç ve Mekan İlişkisi” 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Türkyılmaz  (Dartmouth College, ABD)“Kızılbaşlar ve Ezidiler: 19. yüzyılda Osmanlı’nın diğer “Kürtleri”

Dr. Uğur Bahadır Bayraktar  (Boğaziçi Üniversitesi) Sürgün Emirler: 19. Yüzyılda Toprak, Yerel Siyaset ve Zirki Beyleri

 

12.00-13.30 Öğlen arası

 

13.30-15.00

II.Oturum

Yönetime dair uluslararası kavramsal-hukuksal çerçeve; İmkanlar, Kısıtlar

Tartışmacı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sharo Garip

Alexandra Xanthaki (Brunel University) Autonomy arrangements in international law  Uluslararası Hukukta Özerklik Konusundaki Düzenlemeler (İngilizce)

Dr. Derya Bayır (GLOCUL: Centre for Culture and Law, Queen Mary University of London)  Özerk Yönetimlerde Yargı Düzeni  

Yrd. Doç.Dr. Elçin Aktoprak (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Uluslararası İlişkiler) Batı Avrupada Özerklik Modelleri ve "Yeni" Ayrılıkçılık

 

15.00-17.30

III.Oturum

Kürtlerde Yönetim Tahayyülleri 

Tartışmacı: Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük

 

Fuat Önen (Araştırmacı, Siyasetçi) Yakındoğu, Kürdistan, Bağımsızlık 

Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer  Demokratik Özerklik Kürt Sorununu Çözer mi?: İmkanlar, Sınırlılıklar, İhtimaller

Bayram Bozyel (Siyasetçi-Yazar) Kürdistan için Federal Çözüm Mümkün

 

Adres:Boğaziçi Üniversitesi 

İbrahim bodur Oditoryumu / Güney Kampüsü 

Friedrich Ebert Stiftung Derneği katıkılarıyla

 

 


Copyright © 2018