Kurdî English

İnsanlığın vicdanı, bilimin yüz akı, aydınların onuru ve kararlı duruşuyla tüm demokrasi güçlerinin ve halkların gönlünde taht kurmuş İsmail Beşikci’nin adını bir vakıfla gelecek kuşaklara taşımak istedik.

İnsani, bilimsel, kültürel, etik değerlerin yozlaştırıldığı, hukuk, adalet, demokrasi, insan hakları gibi kavramların resmi ideolojinin idari ve cezai yaptırımlarıyla bastırıldığı, etik ve dinsel değerlerin devlet menfaati doğrultusunda kullanıldığı, “paranın insanların uğruna kurban edildiği bir Tanrı olup çıktığı” dünyada, insanlığın yetiştirdiği bilim insanı İsmail Beşikci’nin düşüncelerini paylaşmak ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi yüce bir görevle karşı karşıyayız.

İsmail Beşikçi Vakfı olarak, İsmail Beşikci’nin adını, düşüncelerini ve eserlerini yaşatmayı; bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı, kütüphaneler, bilim, kültür ve eğitim kurumları, arşiv ve dokümantasyon ve kültür merkezleri, enstitüler açmayı ve müze kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çeşitli alanlarda organize edeceğimiz yarışmalarla İsmail Beşikci ödülleri vermeyi ve medya, basın-yayın faaliyetlerini yürütmeyi hedefliyoruz.

Vakfımızın kuruluş sürecine paralel olarak vakıf bünyesinde İsmail Beşikci Araştırma Kütüphanesi kurulmuştur. İsmail Beşikci’nin 60 yıldır büyük bir emekle biriktirdiği zengin içeriğe sahip kitap, dergi, gazete koleksiyonu ve arşivi yakında bilime ve kültüre ilgi duyan araştırmacıların, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirilecektir.

Bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedefleyen vakfımızın İsmail Beşikci ismini bir değer olarak kabul eden bilimin ve sanatın toplumun gelişmesine katkı sunacağına inanan herkeste büyük bir heyecan yarattığını biliyoruz. İsmail Beşikçi Vakfının topluma bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yeni ufuklar açmasını ve yeni deneyimler katmasını destekleyen, İsmail Beşikci adına layık daha büyük projeler gerçekleştirmek için duyarlı herkesi İsmail Beşikci Vakfı Gönüllüsü olmaya ve vakfımıza destek vermeye çağırıyoruz.

 

Fotoğraflar için tıklayınız....


Copyright © 2018