Kurdî English

Vakıf olarak uzun süredir düzenlediğimiz teras söyleşilerine bu yıl sertifika programı dahilinde her hafta başka bir konuğun katılacağı seminerlerle devam ediyoruz. Kürt tarihi, kültürü ve sanatı konularında 20 hafta sürecek olan seminerler dizisi 2015-2016 İBV Sertifika Programı olarak 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Saat 17.00 de başlıyor. 

 

Sertifika programındaki tüm seminerler herkese açık olacaktır. Ancak sertifika alınabilmesi için seminerlerin düzenli takip edilmesi ve kayıt olunması gerekmektedir.

 

Kayıtlar 30 kişi ile sınırlıdır.

 

Kayıt için hafta içi her gün aşağıdaki e-posta adresinden ve telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.


ismailbesikcivakfi@gmail.com

 

Tlf: 0212 245 81 43

 

 

Güncel program için tıklayınız...

 

 

 

KÜRT TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATI SEMİNERLERİ DİZİSİ

 

İBV SERTİFİKA PROGRAMI

2015-2016

 

 

 

TARİH / Saat: 17.00

ANLATICI

KONU

1.Hafta

7 Kasım 2015 / Cumartesi

Saat: 17.00

Selahattin Ali Arık, Araştırmacı

Aryan İnançlar: Mithraizm, Zervan, Zerdüştluk, Manîheizm, Mazdek, Ezdaîlik, Rêya Heqiye(Kürd Aleviliği) ve Yarsanlık(Ehl-i Haq) 

Tüm olumsuzluklara rağmen Ezdîatî, Yarasan ve Rêya Heqîye (Kürd Aleviliği) inançları günümüze kadar gelebilmişlerdir. Bu inançların ortak kökeni olan Mithraizmden günümüze dek uzun tarihsel süreçte değişim, asimilasyon, dezenformasyon ile  esas yapılarını yitirmelerine rağmen kendilerine özgü ritleri hala mevcuttur. Bu ritlerin bir kısmı da ortak veya benzerdir. Bu benzer ritler üzerinde durulacak/anlatılacaktır.

2.Hafta

14 Kasım 2015 / Cumartesi

Saat: 17.00

Bahoz Şavata, Araştırmacı

Ön Asya halkları ve Aryanlar

Doğu Aryan Topluluklar (Medler, Persler, Partlar vs.) ilk yerleşim alanları İran platosunda Elbruz ve Zagros Dağları olarak görülse de onlar bölgenin güçlü köleci devletleri Asur ve Urartu tarafından köle olarak yukarı Mezopotamya’da iskân edildiler.

Bu ders kapsamında anlatıcı, Ön Asya halklarının tarihi içinde Doğu Aryan halklarının bölgedeki yerleşimi üzerinde gelişen yeni sosyal oluşumları sizlere sunmaya çalışacaktır.

3. Hafta

5 Aralık 2015 / Cumartesi

Saat: 17.00

İsmail Beşikci, Sosyolog / Yazar

Birinci Dünya Savaşı ve Kürtler

1.Dünya Savaşı’na gelirken Kürdistan’ın içinde bulunduğu koşullar, emperyal güçlerin birbirine karşı konumlanışı ve yakın doğuya ilişkin politikaları, Kürdistan’ın parçalanması, bölünmesi ve paylaşılmasında Milletler Cemiyeti ve devamı olan Birleşmiş Milletlerin (devletlerin) 1.Dünya Savaşı’ndaki anti-Kürt nizamı nasıl pekiştirdikleri üzerine durulacak ve son yıllarda 1.Dünya Savaşı’nda oluşan uluslar arası anti-Kürt politikanın nasıl çatırdamaya başladığını nedenleri üzerine durulacak.

 

4. Hafta

12 Aralık 2015 / Cumartesi

Saat: 17.00

Yrd.Doç.Dr. Fuat Dündar, TOBB-ETU Ünv., Siyaset Bilimi

Cumhuriyet’in Nüfus-Kimlik Politikaları ve Kürtler

Dünya savaşı sonrası uluslararası ilişkiler sistemine egemen olan Wilson ilkelerinden yola çıkılarak formüle edilen Misak-ı Milli ekseninde Kemalistlerin Kürt nüfus ve kimlik politikası incelenecektir. Bu bağlamda ittihatçı etnisite mühendisliğinden miras alınan "kolay asimile edilebilir" bir kimlik olarak Kürtlüğün Musul tartışmaları ekseninde nasıl yeniden formüle edildiği ve nihayetinde cumhuriyetin iktidarını pekiştirdiği 30’larda  mecburi iskan yasası ile milliyetçi-laik tasavvurun  nasıl hayata geçirildiği betimlenmeye çalışılacaktır.

5. Hafta

19 Aralık 2015 / Cumartesi

Saat: 17.00

Ahmet Önal, İBV Yönetim Kurulu Üyesi

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde Ağrı Direnişi (1926-1931)

Ağrı Direnişi ve öncesinde Kürt Hareketinin sosyal ve siyasal şekillenişi nasıldı? Beytüşşebap(1924), Pîran(1925) Direnişlerinin devamı olarak Ağrı Direnişindeki farklılıklar neler idi? İlk Kez bağımsızlık programına sahip bir Kürt  Xoybûn Örgütü’nün kendiliğinden gelişen Ağrı Kürt hareketini şekillendirme müdahalesi yeterli miydi? Kürt Mücadelesine karşı devletlerin kuşatması, değiştirilen ve değişen sınırlar neye işaret etmektedir? Ağrı Kürt hareketinin tasfiyesi ve Kızıl Kürdistan’ın (Kurdistana Sor) aynı dönemde tasfiye edilmesi tesadüf müydü? Ağrı Direnişi’nde Türk devletiyle müzakerelerin içeriği,  gayesi ve talepler neler idi?  Kürt hareketindeki parçalanmışlık ve bölgeciliğin Kürt ulusal hareketi üzerindeki menfi durumun sonuçları nasıl oldu? Basın,  edebiyat ve etkili bir aydınlanma kritiğinden yoksun Kürt ulusal hareketi birliğini sağlayabilir mi? Ağrı Direnişi sonrası yargılanmalar, yargılar ve sonrasındaki direnişlere devrettiği miras ne idi?  Seminerde bu soruların cevabı aranacaktır.

 

 

7-9 Ocak 2016

Vakfın Kuruluş Yıl Etkinliği

 

6.Hafta

16 Ocak 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Doç. Dr.Bülent Bilmez, İst. Bilgi Üni., Tarih

Şark’ın İç-Fethinde Son Halka: Dersim Soykırımı (1937-38)

Osmanlı’nın modernleşme süreciyle başlayan, devletin/merkezin birey ve toplum yaşamına derinlemesine nüfuzu ile ‘vatanlaştırma’ adı verilebilecek olan ülkenin modern iç-fethi, coğrafyanın özellikle o güne kadar merkezden görece uzak/özerk kalmayı başarmış köşelerinin/çeperinin merkeze içerimlenmesi anlamına geliyordu. Özellikle çeper söz konusu olduğunda bir tür ‘iç sömürgeleş(tir)me’ süreci olarak görülebilecek olan bu dönüşüm, Kürdistan’da Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar tamamlanamamış, bu süreci tamamlamak Kemalist Cumhuriyet’e düşmüştür. Kemalist rejimin kemale erdirdiği bu süreçte son halkayı oluşturan Dersim’in iç fethi ise, nihai olarak 1937-38 yıllarında uygulanan bir Alevi soykırımı sonucunda gerçekleştirilmiştir.  Seminerde, belli aşamaları özetlenecek olan bu iki yıllık süreçte yaşananların tüm boyutlarıyla anlaşılması için gerekli olan tarihsel bağlam ve kuramsal çerçeve tartışılacak.

 

7.Hafta

23 Ocak 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Prof. Abbas Vali, Boğaziçi Üni., Sosyoloji

Komara Kurdistanê (1946) û Li Kurdistanê Otonomî

Di vê dersê de dê behsa paşxaneya dîrokî ya Komara Kurdistanê ku li rojhilatê Kurdistanê di sala 1946an de hatiye damezrandin û bandora vê komarê ya li ser siyaseta nûjen a kurdî were kirin. Piştî behsa têkçûna komarê dê li ser meseleya otonomiyê di têkoşîna rizgariya neteweyî ya Kurdistanê de gengeşi were kirin.

Kürdistan Cumhuriyeti (1946) ve Kürdistanda Otonomi

Bu derste 1946 yılında Kürdistanın doğusundaki Mahabad kentinde kurulan Kürdistan Cumhuriyetinin tarihsel arka planı, cumhuriyetin modern Kürt siyasası üzerindeki etkisi irdelenecektir. Cumhuriyetin yıkılışı üzerinde durulduktan sonra Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde otonomi meselesi tartışılacaktır.

Seminer dili Kurmancî/Soranice’dir.

Çeviri yapılacaktır.

8. Hafta

6 Şubat 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Ruşen Arslan, İBV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kürt Örgütlenmesinde DDKO’ların Rolü

Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Kürt halkının milli haklarını elde etme mücadelesinde birçok açıdan önemli bir kilometre taşıdır. 1969  yılında Ankara ve İstanbulda kurulan DDKOlar, 1970 yılında Kürdistanda Diyarbekir, Batman, Silvan, Ergani ve Kozlukta kuruldu. 1971deki sıkıyönetim sırasında, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapatıldı. İki yıllık ömrüne çok şey sığdıran DDKOları, yeni nesil Kürtler pek tanımıyor. Bu eksiklik süratle giderilmek, DDKOlar üzerinde çok yazmak, konuşmak gerekiyor. Unutmayalım ki, DDKO neslinden hayatta kalanlar da çok azaldı. DDKOlar, Kürt Teali ve Teavün Cemiyetleri, Azadî ve Xoybûn gibi Kürt örgütlenmelerinden geriye kalan bilgi eksikliğine uğramamalıdır. Bu seminer kapsamında DDKO’ların rolü üzerine durulacaktır.

 

9. Hafta

13 Şubat 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Yrd.Doç.Dr. Azad Gündoğan, Artuklu Üniversitesi, Antropoloji

Doğu Mitinglerinin Kürt Ulusal Mücadelesindeki Yeri ve İsmail Beşikci’nin Yaklaşımı

1967 yılında çeşitli Kürt il ve ilçelerinde gerçekleştirilmiş olan Doğu Mitingleri modern Kürt siyasi hareketi açısından mühim bir dönemece işaret ediyor. Bu toplu eylemler ile dönemin Kürt aktivistleri protestolarında ve taleplerinde farklı bir “Doğu” anlayışı geliştirerek Türk devlet elitleri ile hâkim sınıfların etno-milliyetçi ve sınıfsal baskı ve sömürüsüne karşı farklı ve çoğunlukla ihmal edilmiş bir alternatif gündemi ortaya koydular. Bu seminerde bugün bildiğimiz şekliyle bir Kürt bölgesi olan Doğunun sembolik anlamını Türk ulus-devlet oluşum pratiklerinin olduğu kadar söz konusu aktivist kuşağının kolektif yer-yapma eylemlerinin de bir ürünü oluşunu tartışacağız. Bugün Doğu Mitinglerini hatırlamak ve hatırlatmanın anlamı ne olabilir? Yanı sıra, Dr. İsmail Beşikçinin tam  da o dönemde bir sosyoloğun sezileriyle önemini kavrayarak araştırdığı bu kolektif eylemler kendisinin Doğu Mitingleri’nin Analizi (1967) çalışmasıyla bizlere ulaşmıştır. Katılımcıların seminer öncesinde İsmail Beşikci’nin “Doğu Mitinglerinin Analizi” adlı bu metni okumaları önerilmektedir.

 

 

20-27 Şubat 2016

 İki hafta ara

 

10. Hafta

05 Mart 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Malmisanıj, Artuklu Üni., Öğretim Görevlisi

Berîya 1925an Rojnamegerîya Kurdî

Rojnameya kurdî ya pêşîn, di dawîya sedsala 19an de hat weşandin. Bi taybetî piştî îlanbûna Meşrûtîyetê (1908) û piştî Peymana Mondrosê (1918) hejmara kovar û rojnameyên kurdî zêde bû. Di vê semînerê de, dê li ser prosesa derketin û pêşveçûna rojnamegerîya kurdî û aktorên wê yên girîng bête sekinandin.

1925 Öncesi Kürt Gazeteciliği 1925 Öncesi Kürt Gazeteciliği

İlk Kürt gazetesi 19. yüzyılın sonunda yayımlandı. Özellikle 1908de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, bir de 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesinden sonra Kürt dergi ve gazetelerinin yayınında nispi bir artış oldu. Bu seminerde bu gelişmeler ve Kürt gazeteciliğinin önemli aktörleri üzerinde durulacaktır.

Seminer dili Kurmancî’dir.

11. Hafta

12 Mart 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

 

Celal Temel, Araştırmacı

Kürt Ulusal Mücadelesinde Şiir

Ulusların kurtuluş mücadelesinin çok çeşitli araçlar vardır. Silah bunların en çok bilinenidir. Oysa bir ulusun kurtuluş mücadelesinde silah dışında çok sayıda araç vardır. Eğitsel, kültürel ve sosyal çalışmalar, yazılı ve sözlü çeşitli propaganda araçları, basın-yayın, müzik, edebiyat gibi pek çok araç sayılabilir.

Edebiyatın bir alt ürünü olarak, şiirin ulusal mücadeleye bir etkisi, katkısı var mıdır? Kürt ulusal mücadelesinde, bu etkiyi rahatlıkla görebiliriz. Yakından incelendiğinde, ulusal mücadele içinde yer alan Kürt aydınlarının, romantik bir şekilde, insan ruhunu etkileme aracı olarak şiiri kullandığını görürüz. Bunu hem şiir yazarak, hem şiirle ilgilenerek göstermişlerdirŞairi, ozanı çok olan bir halktır Kürtler…

12. Hafta

19 Mart 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Yrd.Doç. Dr. Çetin Gürer, Nişantaşı Üni., Sosyoloji

Milliyetçilikten Postmilliyetçiliğe Kürt Siyasal Hareketi ve Demokratik Özerklik

Türkiye’de modern anlamda milliyetçi Kürt hareketinin ortaya çıkışı, 1920’lere[1] kadar gider (Bozarslan 2005: 36). Ancak Türkiye Cumhuriyeti ulus devletine karşı hegemonik bir güç olarak milliyetçi Kürt hareketi, 1970’lerin ikinci yarısında ortaya çıkar.1970’lerde, sol-sosyalist politik gruplar içerisinde yer alan Kürt aktivistler, “Kürdistan’ın bir sömürge olduğu” ve sol-sosyalist gruplardan ayrılarak “bağımsız mücadele yürütmenin” daha doğru olacağı tespitini yaparak 1978 yılında “bağımsız, birleşik sosyalist Kürdistan” kurmak amacıyla silahlı Kürdistan İşçi Partisi’ni (PKK) kurmuştur. Ancak 2000’li yıllara gelindiğinde bu hareket, politik, felsefi ve stratejik araçlarını önemli ölçüde değiştirir ve ilk yıllardaki amaç, strateji ve felsefesini terk eder. Başlangıçta “ulusal bağımsızlık”, “ulusal kimlik inşası” olarak formüle edilen mücadele hedefi, 2000’li yıllara geldiğinde radikal bir demokrasi, ulus ötesi vatandaşlık, ekoloji, kadın özgürlüğü, ulus devlet karşıtlığı, demokratik özerklik, konfederalizm ve ortak yaşam olarak ifade edilmiştir. Bu derste, Kürt siyasal hareketinin geçirdiği bu ideolojik ve söylemsel dönüşüm, milliyetçilik ve post-milliyetçilik bağlamında işlenecektir.


[1] 20.yy’ın başları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde Kürtlere “bağımsızlık” veya “özerklik” gibi talepler içeren milliyetçi girişimlerin kısa bir özeti için bkz. Kirişçi ve Winrow (2009), s. 93-103.

13. Hafta

02 Nisan 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Davut Kurun

1991 Güney Kürdistan Raperini/Direnişi ve Siyasete Etkileri

5 Mart 1991 Güney Kürdistan Raperin’inden dersler alarak Kürdistan’ın (tüm parçaların)  genelinde yapılanlar ve gelecekte yapılması gerekenler şu başlıklar altında işlenecek;  5 Mart 1991 Güney Kürdistan Raperin’i(Direnişi) öncesindeki gelişmeler. Kürdistan’ın diğer parçalarındaki Kürdistani hareketlerin, Raperin’de aldıkları tutum. Devletlerin, ezen ulus  sol sosyalist güçlerin raperin karşısındaki tavrı. Güney Kürdistan’daki sol sosyalist güçlerin çöküşü, nedenleri ve günümüze kadar olan sonuçları. Raperin sonrasında Kürdistani hareketin yeniden şekillenmesi. Bereyê Kurdistan (Kürdistani Cephe)’ın yerine,  Kürdistan Bölgesi Ulusal Parlamentosu’nun oluşması ve Dünya politik arenasında Kürt mücadelesine kazandırdığı meşruiyet ile politik sahneye çıkışı.

14. Hafta

09 Nisan 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Ferzan Şêr, Şair / Eleştirmen

Di Qada Netewbûnê de Hunera Romanê

Di vê dersê de dê li ser pêşveçûna romanê, derketina wê û têgeha netewê dê bên xwendin. Li gor vê peywenda di navbera roman û netewê de, di netewebûna kurdan de rola romanê, di romanên kurdî de netewebûn bi hev re bên nirxandin.   

Bir Uluslaşma Alanı Olarak Roman Sanatı  

Romanın ortaya çıkışıyla ulus kavramının ortaya çıkışları incelenecektir. Bu bağlamda Kürt uluslaşmasında kurt romanın gelişmesi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Birbirini nasıl etkilemişlerdir, evrensel diğer örnekleriyle paralellik gösteriyor mu? Kürt ulusal edebiyatındaki ulus meseleyi ön plana çıkaran "modern edebiyat" kavramı nasıl şekillendirmiştir gibi konular Kürt roman örnekleri özelinde ele alınacaktır.

Seminer dili Kurmancî’dir.

 

 

15. Hafta

 

 

16 Nisan 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

 

 

İbrahim Gürbüz, İBV Yönetim Kurulu Başkanı

1990 sonrası Kürtlerin kurumlaşma deneyimi

1900’lı yıllarda kurulan Kürd kurumlarına kısaca değinerek bu 1990’lı yıllara gelinecek. 1990’lı yıllarda Kürd kültürel kurumlaşması pratikleri örneklerle anlatılacak.(MKM, Kürt Enstitüsü ve Kürt Kültür Vakıflarının kuruluşları) Bu deneyimlerin eksiklikleri ve doğruları üzerinde durulacak

16. Hafta

23 Nisan 2016 /  Cumartesi

Saat: 17.00

Seyidxan Kurij, Araştırmacı Yazar, Gazeteci

Zazaca Yazının Tarihi

Bu seminer kapsamında ilk Zazaca metinler, 1980’e kadar Kuzey Kürdistan’da yayınlanmış Zazaca metinler, 1980-1990 yurt dışında yayınlanan Zazaca çalışmalar, 1990’dan sonrası tekrar Kuzey Kürdistan’daki yayınlar ve Vate Çalışma grubunun Zazaca yayınları ve çalışmaları üzerinde durulacaktır.

17. Hafta

07 Mayıs 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip, 100.Yıl Üni., Sosyoloji

Etnik çatışmalar için bir karşılaştırma: Kürdistan ve Bask Ülkesi

Ulus devletlerin ortaya çıkışından itibaren giderek keskinleşen çatışmalar, soğuk savaşın ardından kapitalizm ve komünizm arasındaki ideolojik savaşın yerine geçti. Özellikle çok uluslu, çok kültürlü bir yapıya sahip olan Ortadoğu’daki Bonapartist yöneticilerin kurdukları ulus-devlet modelleri ekonomik, kültürel ve politik açıdan Ortadoğu toplumlarının gelişimin önünde ciddi bir engel teşkil etmiştir. Türkiye, Iran, Irak ve Suriye’de ne devletleşme ne uluslaşma ne de demokratikleşme süreçlerini tamamlamış ve etnik çatışmaların girdabından kurtulamamışlardır. Son dönemlerde Kuzey Kürdistan’da (Türkiye), aynı zamanda Güney Batı Kürdistan’da (Suriye) ana akım Kürd hareketi paradigma değiştirerek bir başka deyimle devletleşmekten vazgeçip sorunların iyi işleyen bir demokratik sistem  içinde çözülebileceği tezini savunmaktadırlar. Çatışmanın morfolojisi iyi incelenmeden barışı tesis etmek ve kalıcı çözüm  bulmak neredeyse yanlış bir ameliyat niteliğindedir. Bu seminerde genel anlamda etnik çatışmaların nedenleri ve  yapıları iki ülke üzerinde Bask-İspanya ve Kürdistan-Türkiye’de uluslaşma, demokratikleşme ve modernleşme kuramları üzerinden bir karşılaştırması yapılacaktır.

18. Hafta

14 Mayıs 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam

Kürt kültürel çalışmalarına giriş: postkolonyal bellek, direniş ve sanat

Bu ders Türkiye’de Kürt alanı üzerinden kültürel çalışmaların eleştirisine eğilmek isterken genel anlamda teorik bir çıkışla ve Kürd alanına ait metin-retörik alansal analizler doğrultusunda bazı tartışmaları da dikkate alarak, karşı-alan (counter space) ya da söylem pratiği olarak Kürt çalışmalarının durumunu analiz etmeyi istemektedir. Yine buna mukabelen Türkiye’de son yıllarda artan maduniyetlik ve postkolonyal tartışmalara Kürtler üzerinden eğilerek kolonyal-anti-kolonyal, sömürgesizleşme (decolonisation) paratiklerine sosyal bilimler ve sanat üretimleri üzerinden eğimlenmek istemektedir.

19. Hafta

21 Mayıs 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Muhammet Gözütok

Kürt sinemasının gelişimi ve olanakları

1990lı yılların başında ilk eserlerini vermeye başlayan Kürt sineması 2000li yıllarda dünyanın ünlü birçok film festivalinden ödüller alan eserler vermeye başlamıştır. Vermiş olduğu eserlerle varlığını kanıtlayan Kürt sineması 2010lu yıllarda hem Kürtleri dünyaya tanıtan hem de Kürtleri birbirlerine yakınlaştıran bir olanak olarak ortaya çıkarken Kürdistanı parçalayan sınırların anlamsız olduğunu ortaya koymaktadır. Dersimizde de genel olarak Kürt sinemasının tarihi ve özellikleri üzerinde durulacak, Kürtlerin uluslaşma sürecinde sinemanın rolü tartışılacaktır.

20. Hafta

28 Mayıs 2016 / Cumartesi

Saat: 17.00

Celal Başlangıç, Gazeteci


Medya mülkiyetindeki değişim ve basın özgürlüğü

Türkiyede siyasal yaşamdaki değişeme paralel olarak medya mülkiyetinde de önemli değişimler yaşandı. Her değişim basın özgürlüğünü farklı boyutlarda budadı. Bütün bunların bedelini gazeteciler ödüyor gibi görünse de asıl fatura Türkiyenin halklarına, emekçi ve yoksul sınıflara çıkartıldı.  Çünkü basın özgürlüğü aslında halkın haber alma, bilgi alma hakkının bir aracıdır. Özellikle yaşadığımız dönemde gelinen nokta ise Türkiyede medya mülkiyetinde ve buna paralel olarak basın özgürlü konusunda bugüne dek görülmemiş yeni bir oluşumuna yol açtı.

21. Hafta

04 Haziran / Cumartesi

Sertifika Dağıtımı

 
 

ADRES : Kuloğlu Mah. Ayhan Işık Sok. No: 21 Beyoğlu/İstanbul

Telf: 0212 245 8143

ismailbesikcivakfi@gmail.com

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2018