Kurdî English

"Homo Spaiens" ile var olan, zamanla toplumun güçlü kurumları haline gelen inanç/din; günümüzde etkinliğini sürdürmektedir. Bugün etkinliğini sürdüren Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet; Yakın Doğu’da ve Orta Doğuda ortaya çıkmışlardır. Bu tek tanrılı dinlerden,  etkin olan Aryan inançlar arasında; önce Mithra ve daha sonra Manîheizm Akdeniz ve Avrupaya kadar yayılır.  Tek tanrılı dinler ile bu topraklarda var olan Aryan kökenli inançlar zayıflamaya ve yok olmaya başlar. Bu süreç; egemen olan bu tek tanrılı dinlerin kendi dışındaki inançları yok etme sürecidir.

Bu süreçte yaşamak, varlığını sürdürmek için dağlara sığınmak, takiyye yapmak gibi çarelere başvuran Aryan inançlar; Mithra, Anahita, Zervan, Zerdüşt, Manî, Mazdekın günümüze kalan kalıntıları Yarsan, Ezdai, Rêya/Raa Heqîye(Kürd Aleviliği)dir.  Birçok yönden birbirine benzer ritüellere sahip bu üç inanç, Kürd orijinlidir!

Bütün tarihsel süreci, tüm bu inançlar arasındaki alış-veriş ve geçişleri, Yarsan, Ezdai ve Rêya/Raa Heqîyedeki özgün ritüelleri, bunlar arasındaki benzerlikleri ve egemen dinlerden almak zorunda kaldıkları unsurları bu çalışmada göreceksiniz.

Selahattin Ali Arık

ISBN: 978-605-9073-08-0 

Fiyatı : 30 TL


Copyright © 2018