Kurdî English

Değerli Dostlar,
Güney Kürdistan Kültür ve Sanat Bakanı Sayın Xalit Doski
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Sayın Gülten Kışanak 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Sayın FIRAT Anlı 
Güney Kürdistan Kültür ve Sanat bakanlığı Kültür müdürü Sayın Ebas Ebdulrezaq 
Sinema Evinden Sayın Zana Hama 
İBV sinema gurubu ve Mala Sinema gurubunun birlikte organize ettikleri Sinema günleri etkinliğine hoşgeldiniz.
İsmail Beşikci’nin adını ve eserlerini yaşatmak, sanat, kültür ve bilim ,sosyoloji, tarih ve antropoloji v.s alanında çalışmalar yürütmek, tarih, toplum,ulus ve vatan bilincinin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kurduğumuz İBV çalışmalarına devam etmektedir.
Süleymaniyede faaliyet sürdüren Mala Sinema gurubu ile İBV Sinema gurubunun bir yıl önce birlikte Vakfımız teras salonunda yaptığımız etkinlikle kurduğumuz dostluk bugün Sinema günleri etkinliği ile  devam etmektedir.

Değerli Dostlar,
Toplum, tarih,ulus bilinci ulus olmanın ve uluslaşmanın mihenk taşlarıdır. Eğer biz sağlıklı bir tarih ve toplum bilinci oluşturamazsak,ulusal ve kültürel değerlerimizi gençlerimize 
öğretemezsek ve araştırmacılarımıza bu alanlarda çalışmalarını teşvik  etmez ve desteklemezsek asla özgürleşemeyiz ve Milletimizin kalıcılaşmasını sağlayamayız. Eğer kültürel sanatsal ve bilimsel çalışmalarımıza ağırlık vermez ve geliştirmezsek yoğun medya ve iletişim çağında asimile olmuş milyonlarca Kürde bir o kadarı da eklenecektir. Bu beyaz katliamı durdurmanın yolu tarihsel,sanatsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaktır.
Eğer Kürd sineması, Kürd romanı, Kürd tiyatrosu, Kürd orkestrası, Kürd operası ve Kürd Ansiklobedisi oluşturulamazsa Kürdler millet olamazlar ve özgürleşmeleri kalıcılaşmaz.
Bugün gençlerimizin büyük bir kesimi kendi tarihsel ve kültürel değerlerinden habersizdirler. Maalesef gençlerimiz,Kürd ve Kürdistannın bölünmüş , parçalanmış ve paylaşılmış sömürge sisteminin asimilasyon ve imha politikası nedeniyle, Türk ,Arap ve Fars edebiyat ,sanat ve tarihi şahsiyetlerini ,eserlerini ve destanlarını ezbere bilir. Marksist ve İslam klasiklerinin hangi sahifesinde nelerin olduğunu en ince detaylarıyla bilir. Markı , Lenini, Stalini, Nazım Hikmet i,Tevfik Fikret i , Deniz Gezmişi ,Mahir Çayanı, Leyla Haliti, Fuzuliyi ,Dede Korkut destanını ,Firdevsinin Şehnamesini,Leyla U Mecnunu , Ferhat ile Şirini bilir. 
Ancak Meme Alanı , Siyabende Hece yi, Mem U Zini ,Şerefnameyi, Eli Harriyi, Melayi Ciziriyi, Ahmede Xaniyi, Haci Kadir Koyi yi, Qazi Muhammedi ,Leyla Qasımı tanımaz.

Bu Örnekleri çoğaltabiliriz .Burada bize büyük görev düşüyor. Gençlerimizi kendi tarihsel ve kültürel değerleriyle  ve kökleriyle buluşturmak onları milli duygu ile donatmamız gerekiyor.
Sizlere 1993 yılında Güney Kürdistanda yaptığımız bir çalışmayı hatırlatmak istiyorum. O dönem Güney Kürdistan Hükümeti Kültür Bakanı Rahmetli Şerko Bekes ile Feqi Hüseyin Sağnıç, Filiz Uğuz ve benimde içinde yer aldığım  Küzey Kürdistandan giden MKM ve Kürd Enstitüsü Kültür heyetimiz arasında bir protokol imzalandı.22 yıl önce yaptığımız bu protokol bölünmüş ,parçalanmış Kürdler arasında ulusal ve kültürel birliğin tesisi açısından önemli bir girişimdi.
Dileğimiz, Kültür ve Sanat alanında ulusal birliği, kültürel birliği ve dil birliğinin gelişmesi ve sağlam temellerinin atılmasıdır. 
Bu nedenle İBV hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti Kültür Bakanlığı ile kültür, bilim ve sanat alanında projeler,ortak çalışmalar için  protokollerin yapılmasıdır. Bu önerimizin Sayın Xalit Doski ve eşbaşkanlarımız Sayın Gülten Kışanak ve Sayın FIRAT Anlı tarafından destekleneceğini umuyoruz.

Saygılar sunarım....

 


Copyright © 2018