Kurdî English

Vakfımız ve Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla ilkini 25 Mayıs 2013’te gerçekleştirdiğimiz Kürt Çalışmaları Konferansı, Cumhuriyetin kuruluşundan beri üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanının dışında bırakılan/tutulan Kürtleri ve Kürt meselesini üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi menziline dahil etmek yolunda mütevazı bir girişim oldu. Bu sene bu girişimi tekrar etmek ve Kürt Çalışmaları Konferansının ikincisini ‘Sosyal Tarih’, ‘Siyaset’, ve ‘Sosyoloji’ başlıkları altında düzenlenecektir.

Konferansta, Kürtlerin ve Kürt meselesinin tarihini, genellikle yapıla geldiği gibi isyan, ayaklanma ve asayiş boyutları üzerinden ele alan siyasi tarih perspektifi yerine sosyal tarih perspektifinden ele alınacaktır. Kürt siyasetinin özyönetim ve anadilde eğitim gibi majör taleplerini siyaset felsefesi üzerinden ve uluslararası deneyimle ilişkilendirerek tartışmak ve Kürtlerin tabi olduğu eşitsizlik ve tahakküm ilişkilerini sınıf, yoksulluk ve sosyal cinsiyet temaları üzerinden ele alınacaktır. 

 

İsmail Beşikci Vakfı

Kürt Çalışmaları Konferansı II

 

Tarih: 7-8 Haziran 2014 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi 

İbrahim Bodur Auditorium

 

7  Haziran Cumartesi

09.30-10.00      Kayıt

10.00                Açılış: Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı) 

                                    İbrahim Gürbüz (İBV Yönetim Kurulu Başkanı)

 Açılış Konuşmaları:

 

10.10-10.30       İsmail Beşikci: Akademik Özgürlük, İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü

10.30-10.50       Prof. Dr. Hamit Bozarslan (Sosyal Bilimler için İleri Çalışmalar Okulu, EHESS): Kürt Araştırmaları: İmkânlar, Engeller ve Yeni Sahalar

 

 10.50-13.00     Osmanlı Dönemi Kürtlerin Sosyal Tarihi

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ (Boğaziçi Üniversitesi)

1.Yrd. Doç. Dr. Janet Klein (Akron Üniversitesi): Osmanlı İmparatorluğunda Azınlığın İnşası: Ermeniler ve Kürtler

2.  Dr. Yavuz Aykan (Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsü): Sünni Siyasa ve Hukuksal Kurgular: Kürdistan’ın Osmanlı Döneminde Dar’ül-harb Olarak İnşası Üzerine

3.  Zozan Pehlivan (Queens Üniversitesi): Bir İsyanın Düşündürdükleri: Yerel Otoritelerin Küçülmesi ve Devlet Gücünün İnşası

 

13.00-14.00  Yemek Arası

 

Öğleden Sonra:

                                  

14.00-16.00        Gündelik Hayatın Siyaseti

Moderatör: Dr. Bilgin Ayata (Freie Üniversite)

 1.      Welat Ay (Boğaziçi Üniversitesi): Kürtlerde Gündelik Hayat Ekseninde Özerklik Okuması ve Mekânın Kürdistanlaşması

 2.     Yrd. Doç. Dr. Hişyar Özsoy (Michigan-Flint Üniversitesi): Ölülerle Savaşmak: Bir Karşı Egemenlik Mücadelesi Olarak Kürdistan’da Ölüm-Hayat Diyalektiği

 3.     Onur Günay (Princeton Üniversitesi): Parçalı Öznellikler: Arzu ile Tövbe Arasında İstanbul’da Kürt İşçiler 

 

16.00-16.15    Kahve Arası:

16.15-18.15       Hafıza, Kültür ve Edebiyat

 

Moderatör: Ronayi Önen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

1.   Dr. Ruken Şengül (Texas Austin Üniversitesi): 2000’ler Diyarbakırında "Şehr-i Kadim" Arşivi:  Tarihsellik Arzusu, Nostalji ve Erkeklik Üzerine

2.   Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam (Arel Üniversitesi): Kürt Alanında Güncel Sanatın Kısa Tarihi: Travma, Politik Estetik

3.   Ramazan Alan (Mardin Artuklu Üniversitesi): Kürt Edebiyatının Apolitikliğinin İmkânsızlığına Dair

 

8 Haziran Pazar  

 

11.00-13.00           Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme ve Siyaset

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük (Boğaziçi Üniversitesi)

1.  Dr. Naif Bezwan (Mardin Artuklu Üniversitesi): (Sıkı)yönetimlerden Özyönetimlere Doğru - Yerelliğin Yeniden Keşfi

2.  Derya Bayır (Queen Mary Londra Üniversitesi): Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkini Yeniden Düşünmek:  Uluslararası Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında bir İnceleme

3.  Çetin Gürer (SBF Ankara Üniversitesi): Demokratik Özerklik: Bir Yurttaşlık Heterotopyası

 

Konferans herkese açıktır. 

 

Konferans Destekçileri 

 Program PDF için tıklayınız...

   


Copyright © 2018