Çalışma Alanları

ÇALIŞMA ALANLARI

Yaşamı bilim ve ifade özgürlüğü mücadelesi içinde geçmiş olan İsmail Beşikci’nin düşüncesi, hafızası ve eserleri çerçevesinde oluşturulan Vakıf; bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmayı, yayınlamayı ve bu alanlardaki çalışmaları desteklemeyi amaçlanmaktadır.

İsmail Beşikci Vakfı olarak, çeşitli alanlarda projeler üretmek ve desteklemek istiyoruz.Tüm bu projeleri gerçekleştirmek için düşündüğümüz ana faaliyetleri şu şekilde özetleyebiliriz;

• İsmail Beşikci’nin eserlerini, araştırmaları ve makalelerini, röportaj ve haberlerini, fotoğraf ve video kayıtlarını, bunun yanısıra kendisiyle ilgili yapılmış çalışmaları ve vakfın çalışma alanlarına giren tarihsel belgeleri arşivleyip araştırmacıların kullanımına açacağımız ‘Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ oluşturmak,

• İsmail Beşikci’nin yaşamı boyunca okuduğu ve biriktirdiği kitaplar, süreli, süresiz yayınlar, dergiler, gazeteler ve basılı diğer materyallerden oluşacak ve gün geçtikçe geliştirilecek ‘İsmail Beşikci Araştırma Kütüphanesi’’nin açılarak özellikle bilimsel, kültürel ve sosyal alanda araştırma yapanların hizmetine sunulması,

• İsmail Beşikci’nin sosyolojik, politik ve kültürel çalışmalarının merkezini oluşturan Kürtler ve Türkiye ve Ortadoğu’daki diğer etnik, kültürel ve sosyolojik yapılar üzerine bilimsel araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek, cinsiyet ve çevresel çalışmalarla bu faaliyetleri genişletip, derinleştirmek.

• Mazlum halkların kültürlerinin ve dillerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla projeler üretmek, yerel-ulusal-uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve eğitimler düzenlemek, bu konuda çalışmalar yapan diğer kurumlarla işbirliği gerçekleştirmek,

• Demokrasi ve kültürel çeşitlilik çerçevesinde yayın yapacak, toplumda sesini duyurmakta zorluk çekenlere yönelik programların yayınlanacağı radyo oluşturmak,

• Akademik, görsel ve sosyo-kültürel hafızayı korumak ve geliştirmek amacıyla yayınlar yapmak, yayınevi oluşturmak,

• Bilimsel ve kültürel alandaki üretimin niceliğini ve niteliğini arttırabilmek amacıyla teşvik ve ödül programları düzenlemek, eğitim olanakları kısıtlı öğrencilere burs sağlamak.

İsmail Beşikci Vakfı, aynı zamanda, uzun erimde kültür merkezi, üniversite ve müze açmayı, kültür ve görsel sanat festivalleri düzenlemeyi arzulamaktadır.

Tüm bu çalışmaların başarılı olmasının zeminini ‘paylaşarak ve birbirimizi destekleyerek’ yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Yaşadığımız heyecanı birlikte hissedelim istiyoruz

Paylaşalım